Kapat

BELEDİYE NEDİR ?

BELEDİYE NEDİR?

Bir şehir, kasabanın, ya da nüfuslarına göre kasaba hükmünde olan yerlerin temizlik, aydınlatma, su esnaf denetlemesi gibi kamu hizmetlerine bakan, tüzel kişiliği (hükmî şahsiyeti) olan ve üyeleri halk tarafından seçilen teşkilât.
Belediyeler, bir belde halkının işlerini görmekle beraber, gördüğü hizmetler bakımından genel menfaat çerçevesine girer. Bir halk idaresi olan belediyeler. Belediyeler Kanunumuza göre, nüfusu ne olursa olsun il ve ilçe merkezlerinde ve nüfusu iki binden yukarı olan yerlerde kurulur. Belediyeler, o çevre halkı tarafından seçilen bir belediye Meclisi ile bir Belediye başkanı tarafından yönetilir. Gerek idarî, gerekse malî bakımdan bağımsız olan bir teşekküldür.

Belediye Meclisi, seçim hakkı olan ve 18 yaşını bitiren her vatandaş tarafından gizli oyla seçilir. Meclise üye olabilmek için 25 yaşını bitirmiş olmak gerekir. Seçimler dört yılda bir ve Eylül ayında yapılır. Belediye Meclisinde bulunacak üye sayısı, kanunla gösterilmiştir.

Belediye Meclisi, bütçeyi kabul etmek, beldenin inşa programını ve belediyeyi ilgilendiren çeşitli işler hakkında karar almak, çeşitli mukaveleler imzalamak gibi işler görür. Belediye başkanı da halk tarafından aynı şartlarla seçilir.

Halkın temsilcisi durumunda olan ve hükümet tarafından vazifesine son verilebilmek esası kabul edilen belediye başkanı, belediye teşkilâtında çalışanların ve belediyenin bölümlerinin başıdır; belediye işlerinin yerinde yönetilmesini sağlar.

Belediyelerde, belediye başkanından belediye Meclisi üyelerinden ve belediyede vazifeli çeşitli daireler âmirlerinden meydana gelmiş ve sık sık toplantılar yapmakla vazifeli bir de ?belediye encümeni? vardır. Belediye encümeni Meclise sunulacak’ tasarılarla ve çeşitli tarifeler ve narhlarla ilgilenir.<br /

“BELEDİYE NEDİR ?” üzerine 1 yorum

  1. tkenan says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam