Kapat

A-mdo Nedir – A-mdo Hakkında Bilgiler

A-mdo Nedir – A-mdo Hakkında Bilgiler
Mdo-smad olarak da bilinir, Orta Asya’da Tibetlilerin yaşadığı bölgenin geleneksel üç bölümünden biri.
Merkezî Tibet krallığı, 7. yüzyıldan başlayarak 9. yüzyıla değin kuzeyde tarım havzasına, doğuda Çin’e, güneyde Hindistan’a ve Nepal’e, batıda ise Keşmir’e kadar genişlemişti. Doğu ve kuzeydoğuda yeni eklenen dominyonlara Mdo-Khams adı verildi. Etnik Tibet’in kuzeydoğusunu oluşturan A-mdo bölgesinin sınırları kuzeydoğuda Huang Irmağından bugün Çin’in Gansu yönetim bölgesinde kalan Mchod-rten dkarpo’ya ulaştı. A-mdo bölgesi 1724’te bir Moğol ayaklanması bastırıldıktan sonra Mançu denetimine girdi. 1928’de Qinghai yönetim bölgesine bağlanarak resmen Çin’in yönetim bölümleri arasına katıldı.