Kapat

A Nedir ?

A Nedir ?
A, a Latin ve Türk Alfabesi’nin ilk harfidir. A sesi/harfi dünyanın en yaygın /- Harfi/sesi kabul edilir. Arap alfabesi/Hint-Avrupa alfabeleri/Slav alfabeleri bu harf-sesle başlar.
Unicode’da A U+0041 a ise U+0061 ile gösterilir.
A harfinin ASCII kodu 65, a’nınki ise 97’dir.
Binary’de ise A için 01000001 a için 01100001 kullanılır.
Arapçada A sesi ile Elif ( ا ) harfi ile gösterilir. Ayın ( ع ) ise gırtlaksı bir ses olup, kesinlikle sessiz bir harftir. Türkçe’de bu ses yoktur. Normal A sesi ile farkı ortadan kalkmıştır. Bazı Avrupa dillerinde Ayın’a benzer sesler Ă ile gösterilir. Örneğin: Ăyan . Türkçe’de ise Arapça’dan gelen sözcüklerde çok nadiren kesme işareti ile kullanılır. Örneğin: Măruf (Ma’ruf) . Ayın ile aynı kaynaktan çıkan ( غ ) harfi ise hırıltılı bir G sesidir ( Ģ ). “Yumuşak-G” (Ğ) harfine benzer ama sert ve titreşimlidir. Örneğin: Maģrur . Buradaki Ğ hırıltılı olarak söylenir.