Kapat

Amenereasulü Okunuşu Türkçe

Amenerresülü okumanın fazileti çok büyüktür özellikle yatsı namazındna sonra Amenerresulü okumanın büyük sevabı vardır.

Amenereasulü Okunuşu

Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesirLa yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha, mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina,rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih,va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn

Amenereasulü Anlamı

O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de onlardan her biri Allah’a, onun meleklerine,   kitaplarına, peygam berlerine inandı Onun Allah’ın peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız hepsine inanırız, dinledik, kabul ettik emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır dediler.

Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et…