Kapat

BDE (BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM) Nedir?

BDE (BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM) Nedir?

Uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim yöntemi

 

Neden BDE ?

Gençleri fonksiyonel olmaya hazırlama
Eğitim sisteminin işleyişini iyileştirmek
Sistemin etkinliğini artırmak
Eğitim maliyetlerini düşürmek
Nüfus gruplarını eğitim politikaları açısından daha etkili olarak yönlendirmek
Eğitim yatırımlarını izlemek
Müfredat değişikliklerini kolaylıkla gerçekleştirmek
Bilgisayar adına insangücü ihtiyacını karşılamak
Hükümetin okulları değiştirdiğine ilişkin bir görünüm vermek
Bilgisayar ortamındaki veritabanlarını iyi kullanabilmek

BDE Bileşenleri

BDE uygulama sürecinde karşılaşılan birçok faktör, eğitimin verimliliğini etkileyebilmektedir. BDE uygulama sürecini etkileyen bileşenleri (faktörleri) şöyle sıralayabiliriz.
Hedef kitle durumundaki öğrenci veya öğrenci grubu
Öğretmen
Bilgisayar donanımı
BDE ders yazılımları

BDE’nin Türkiyedeki Gelişimi

Bilgisayar kullanımı 1960’lı yılların başlarından itibaren önce kamu sonra özel kuruluşlarda yaygınlaştı.
Eğitim alanında ilk girişim 1984 yılında başlatıldı. – MEB komisyonu çalışmaları

MEB tarafından 1985 yılında 1100 adet bilgisayar (üç ayrı marka : IBM, Amstrad, Macintosh ) Anadolu liselerine ve her ilde bir liseye dağıtımı yapıldı.

Aynı yıl içinde bilgisayar satan firmalarca düzenlenen öğretmen yetiştirme programları amacına ulaşamadı. Yetiştirilen öğretmenler başka yerlere atandı. Bilgisayarların bir kısmı yerlerine ulaşamayınca1985-86 öğretim yılında başlatılamadı. Toplam 3000 bilgisayar okul müdürlerinin “titiz korumaları” altında tutuldu. Eğitimde amacına uygun kullanılamadı.

1987 yılı başlarında BDE tekrar gündeme geldi. Eğitimde kullanılsın mı kullanılmasın mı tartışmaları başladı. İletişimin teknolojik boyutları, bilgi toplumu olma yolundaki adımlar Türk Eğitim Sistemini yönlendirdi. 1989-93 yılları arasında bilgisayar ve ders yazılımları konusunda büyük atılımlar yapıldı. Öğretmen eğitimi, bilgisayar alımı konularında ilerlemeler kaydedildi. 1993 yılı sonlarında, MEB hedefini, “2001 yılına kadar, bütün okullara bilgisayar laboratuarı kurmak” olarak belirlemiş ve bu alanda çalışmıştır..

Türkiye BDE sayesinde, eğitim yaşamına bilgisayarı oldukça erken sokmuştur. Dağılımındaki ve toplam sayısındaki yetersizliklere karşın, küçümsenemeyecek sayıda bilgisayar okullara girmiştir, Milli Eğitim Bakanlığı, BDE’ ye karşı tavır almak yerine çözüm arayışı içinde bir tutumu benimsemiştir, Bilgisayar okur-yazarı bir kitle oluşmuştur.

BDE, donanım ağırlıklı olmak üzere bilgisayar ve yazılımdan ibaret olarak algılanmış, BDE’ nin yeni bir eğitim yaklaşımı olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir. Kullanılacak donanımların tek tür olması için uğraşılmıştır.

“Ulusal müfredata uygun yazılım” gibi, tüm Dünyayı Türkiye’ye kapatan, kendi yazılımımızı kendimiz üretelim gibisinden bir yazılım milliyetçiliğine kapılınmıştır.

Derslerin işlenmesinde bilgisayarın da diğer ders araçları gibi vb) bir araç olduğu gerçeği yerine, her şeyin bilgisayarla yapılması, öğretmen dahil tüm gereklerin yerini alacağı gibi bir varsayım yapılmıştır.

Öğrenci Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri

Beynin yeteneklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır
Öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını daha hızlı sürdürmekte ve daha hızlı öğrenmektedir.
Öğrenciler yaşları ve gereksinimlerine uygun materyallerle çalışmaktadır. Öğretimin bu kişiselleştirilmiş şekli etkinliği arttırmaktadır.
Matematik ve dil yeteneğini geliştirmede büyük kolaylıklar sağlar.
Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirir.
Öğrenci bireysel çalışmalar yapabildiğinden problem çözme ve dikkatini bir noktada toplama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur.
Kendine güven duygusunu geliştirerek öğrenciyi hayata hazırlar.
Önceki çözümleri araştırıp yeni çözümler üretme alışkanlıkları kazandırır.
Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır. Zaman tasarrufu ile birlikte bilgiye kolay erişimi sağlar.
Öğretim bireyselleştirilebilir. Ve bu sayede öğrencinin özel yetenekleri ve yetersizlikleri olumlu yönde kontrol edilerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanır.
Öğrenciye sunduğu çoklu ortam teknikleri(resim gösterme, video/ses/animasyon oynatma) ile güçlü ve farklı ortamlar yaratılarak zevkli bir öğrenme ortamı hazırlanabilir.
Uygulanan bu özel ders işleyiş biçimleri öğrencide motivasyonu arttırır.
Öğrenci merkezli eğitimle aktiflik sağlanır. Deneme yanılma yöntemiyle öğrenci kendisi keşfeder, araştırır ve bilimle içiçe olur.

Öğretmen Açısından BDE’nin Olumlu Yönleri

Öğretmen öğrencinin performansını izleyip gerektiğinde müdahale edebilir.
Bilgisayar öğretmenin en çok zamanını alacak işlerini üstlenecek bir araçtır. Öğretmen kalan zamanda eğitimin verimliliği ve mesleki konularda kendini geliştirebilir.
Derslerde konu anlatımında kullanabileceği bir yardımcı malzemedir.
Öğretmen tarafından planlanmış grup ve bireysel çalışmalara kaynak olur.
Öğretmen daha çok bir yol gösterici rol alır.
Öğrencinin aktifliğini sağlama.
Kanaat için ek alternatif
Öğretmen niteliğini yükseltebilir.
Konuların sistematik bir şekilde işlenmesini sağlar.

Kaynaklar
* “Bilgisayar Destekli Öğretim Ve Uygulamalar”; Dr. Yavuz Akpınar 1999
* “Gelişim Ve Öğrenme Psikolojisi,Eğitimin Psikolojik Temelleri”; Doç. Dr .Ramazan Arı, Doç.Dr.Ömer Üre, Dr.Hasan Yılmaz 1999
* “Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Geliştirme”; Yrd. Doç. Dr. Tuğba Yanpar Şahin, Yrd.Doç.Dr.Soner Yıldırım
* “Eğitimde Yöntemler Teknolojisi”; Doç. Dr. Enver Tahir Rıza
* “Öğretim Psikolojisi”; İbrahim Dönmezer
* Beyaz nokta vakfı. “BDE ile ilgili kavramlar” Altın, C. (1992).
* “Bilgisayar destekli eğitim”, Macintosh Dünyası
* Türkiye Bilişim Vakfi Eğitimde Teknoloji TBV-BDE Çalışma Grubu Ahmet Şimşek, Tınaz Titiz, Fuat İnce, Fulya Sarı, Tuncer Üney, Zafer Kurdakul, Tijen Mergen, Cengiz Ultav, Şeniz Ciritçi Eylül 1998

“BDE (BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM) Nedir?” üzerine 1 yorum

  1. pilsiz says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam