Kapat

Canlıların Ortak Özellikleri Hakkında Bilgiler

Bütün canlılar hücre veya hücre gruplarından meydana gelmektedir bu olaya yapısal benzerlik denir. Canlıların, ortamlarında başarılı bir şekilde yaşamasına olanak veren kalıtsal değişikliğe adaptasyon denir (yani uyum sağlamak). Çevre koşullarına uyum sağlayamayan bazı organizmalar bulunduğu yeri mecburu terk ederler, işte bu sebepten dolayı soyları tükenir. Soyların tükenmesi; bu organizmaların nesli yok olup gitmesi demektir.

Tek hücreli canlılarda (Öglena, Amip, Radiolaria, Çan Hayvanı, Sporlular, Paramesyum, Bakteriler) ve Çok hücreli canlılarda (İnsan, Hayvan ve bazı mantarlar) hücrelerinin arasındaki iş bölümüne organizasyon denir. İş bölümü Hücre→Doku→Organ→Sistem→Organizma Şeklindedir.

Beslenme

Bildiğimiz üzere canlılar hayatlarını devam ettirebilmek için besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. İşte bu besin ihtiyacını gidermeye beslenme denir.

Canlılar beslenme şekillerine göre ikiye ayrılmaktadırlar bunlar;

Ototrof Canlılar;  Kendi besinlerini kendileri üretirler.

Heterotrof Canlılar;  Tam tersidir Ototrof Canlılara göre beslenmeleri. Yani kendilerine besin üretemezler bu yüzden dışarıdan hazır olarak alan canlı gruplarıdır. Heterotrof canlılarda besin çeşidine göre üç gruba ayrılırlar;

  • Herbivorlar (Otçullar) : Bitkilerle beslenen canlı gruplarıdır. Geviş getiren memeliler, kemiriciler, bazı böcekler bu gruba örnek canlılardır.
  • Karnivorlar (Etçiller): Hayvansal besinlerle beslenen canlılardır.
  • Omnivorlar (Hem etçil hem de otçul): Hem bitkisel hem de hayvansal besinlerle beslenen canl gruplarıdır. İnsan, Ayı ve Domuz gibi örnekler verilebilir.

 

Besin:  Besinde canlı hayatının devamı için gerekli olan maddelerdir. Bunlar 3’e ayrılır.

  1. Yağlar
  2. Karbonhidratlar
  3. Proteinler

Solunum

Bütün canlılar nasıl ki beslenmeye ihtiyaç duyuyorsa aynı şekil solunuma da ihtiyaç duymaktadır. Kısaca özetleyecek olursak; bütün canlılar hayatını devam ettirebilmek için enerji yani ATP’ye ihtiyaç duyarlar. Solunum, Oksijenli solunum ve Oksijensiz solunum olmak üzere ikiye ayrılır.

Oksijenli solunum

Besinlerin Oksijen yoluyla yakılarak enerji elde etme olayına Oksijenli solunum diğer bir adı ile aerobik solunum denir. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, bakteriler, mantarlar, Memeli canlılar, sürüngenler, kuşlar, kurbağalar, balıklar, kabuklu deniz canlıları, eklem bacaklılar, yılanlar ve solucanlar, oksijenli solunum yapan canlılara örnektir.

Oksijensiz Solunum

Anaerobik solunum da denilir. Oksijen kullanılmadan besinleri parçalayıp enerji üretme işlemine oksijensiz solunum denir.

Boşaltım

Canlılar vücudundaki besinleri yaktıktan sonra bazı artık maddeler oluşacaktır işte bu maddeleri dışarıya atma olayına boşaltım diyoruz. Nasıl ki canlılar beslenmeyi mecbur hayatlarını devam ettirebilmek için yapıyorsa, aynı şekilde boşaltım işlemini hayatını devam ettirebilmek için yapmak zorundadırlar.

Üreme

Bütün canlıların neslini devam ettirmek için kendine benzer yeni bireyler oluşturması işlemine üreme (Çoğalma) denir. Büyüme ve gelişimini tamamlayan her canlı çoğalma yeteneğine sahip olurlar.

Metabolizma (Yapım Yıkım)

Canlının yaşamını sürdürmesi sırasında oluşan tüm kimyasal tepkimelere denir. Katabolizma ve Anabolizma olmak üzere iki çeşit metabolik olay vardır.