Kapat

Cebir İsmi Nereden Gelir – Cebire Neden İhtiyaç Duyuldu

Cebir İsmi Nereden Gelir – Cebire Neden İhtiyaç Duyuldu

Cebir İsmi Nereden Gelir – Cebire Neden İhtiyaç Duyuldu

Cebir ismi Arap kökenli İslam Alimi El Cabir Bin Hayyam’ın isminden gelir Bu alim cebirsel ifadeleri, denklemleri bulan ve ilk kullanan bilgindir Daha sonra cebiri kullanan ve geliştirenler de İslam bilginleridir Zaten ingilizce’de de cebirin karşılığı Algebra’dır! Algebra, El Cabir’den gelen bir isimdir

Cebir’e neden ihtiyaç duyulduğu?

Cebir yapı, bağlantı ve miktar üzerine uğraşan bir matematik dalıdır Bilinmeyen değerlerin, işaret ve harflerle sembolize edilerek kurulan denklemlerle bulunması (yada bilinmeyenlerin arasındaki bağlantının bulunması) esasına dayanır Cebir temellerini El Harezmi’den alır Cebir ardı Harezmi’nin “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hısab’il – Cebri ve’l-Mukabele” adlı eserinden gelmektedir Bu eser aynı zamanda doğu ve batının ilk cebir kitabı olma özelliğini taşımaktadır El Harezmi’den bu yana cebir çok değişmiştir Cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi çözebilmektedir

Cebir’in ilk defa ne zaman ve kim tarafından kullanıldığı?

Cebir ile ilgili en eski bilgiler MÖ 1700-1600 dan kalan eski Mısır papirüsleri üzerinde yazılmış olarak bulunmuştur Kullanımı bazı basit denklemlerin çözümlerinden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır Sonradan eski Yunan matematikçileri cebir ile geometriyi ortak kullanmışlardır Euclid (MÖ 300) ve ilk olarak cebirsel semboller kullanan Diophanteus (MÖ 275) xy = k2 , x y = a , x2 – y2 = a2 biçimindeki denklemlerin çözümlerini aramışlardır Eski zamanlarda Çinliler ve Hintliler de denklem çözmeyi biliyorlardı; Brahmagupta (MS628), Mahavira (MS 850), Bhaskara (MS 1150) cebirsel yöntemlerle bir çok problemi çözmüşlerdir İslam matematikçileri arasında Mohammed ibn Musa al-KhoWarizmi (MS 825) ve al-Karkhi (MS 1100) en ünlüleridir Özellikle, al-KhoWarizmi’nin cebri avrupalılar üzerinde büyük etki göstermiştir Avrupada ilk olarak, İtalyada cebir öğrenilmeye başlamıştırÖzellikle, ikinci ve üçüncü derece denklemlerin çözülmesine çalışılmıştır Avrupada cebir ile uğraşan en eski matematikçiler Tataglia (1535), Cardan (1545), Ferrari (1540), Vieta (1590), Harriot (1600) , Descartes (1637) ve Wallis (1655) dirDaha sonra,cebir Avrupalı matematikçiler tarafından geliştirilmiştir Ruffini (1803), Abel (1824), Galois (1831) 19-uncu yüzyılın başındaki en önemli matematikçilerdir

Cebir’de bilinmeyene neden x denildiği?

Neredeyse her bilinmeyeni simgelemek için kullanılan x harfi nereden geliyor?

Bu harfin kökeni Arapça “şey” kelimesine dayanıyor Daha sonra İspanyolcaya çevrilen cebir kaynaklarında “xay” olarak gözüken ifade x olarak kısaltıldı ve cebir’in bilinmeyeni simgelemede kullandığı en tercih edilir harf haline geldi

Hangi bilimlerde cebir’in kullanıldığı?

Matematik, Astronomi, Bilgisayar Programcılığı ve Tıp’ta cebir kullanılır

İslamiyet”in başlangıç yıllarında; dini günlerin tespiti, namaz vakitlerinin belirlenmesi, takvim hazırlanması gibi problemlerle uğraşılmış olunduğu, o devir İslam matematikçilerinin, arazi ölçüleri, veraset hesapları, yükseklik tayini ve günlük yaşantı için gerekli pratik ölçme ve hesaplamalar hakkında bazı çalışmalarında cebirden faydalanmışlardır

Cebir”in matematik bilimine sağladığı kolaylıklar

Cebir, bilinmeyen coklukların, matematik sembolleri ile formule edilerek kurulandenklikler yardımı ile ifadesi ve bu denkliklerin çözülmesini konu alır Cebir bilim dalı, aritmetiğin çözemediği pek çok problemi çözebilmektedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam