Kapat

Cezûli Kimdir

 

Cezüli Biyografisi

Cezüli Hayatı

Cezüli. El-Cazulü, Ebu Abdullah Muhammed b. Suleyman b. ebi Bekr al-Cezüli,babasının ve büyük babasının isimlerinde ittifak bulunmamasına rağmen, tercüme-i halini yazanların ve tarikatine mensup olanların söylediklerine göre, bütün tarikat müessisleri gibi, Peygamber neslinden gelmiştir.

Cazüli, aslen Atlas okyanusu ve Sahra Atlasları ile Ved Dra arasında bulunan Fas Sus Gazüla berberi kabilesinden olup, Süs’ta doğmuştur. Memleketinde az-çok tahsil gördükten sonra, Fas şehrine giderek, Madrasat el-saffârin’e girmiştir.

Medresede ikamet etmiş olduğu odayı hâlâ ziyaretçilere gösterirler. Cazüli, kabilesine döner-dönmez, yine şimali Fas’a gitmeğe mecbur oldu ki, sebebi şu şekilde izah edilmektedir: iki kabile arasında geçen kanlı bir çarpışmadan sonra, kavga esnasında ölen bir adamın kendileri tarafından öldürülmediğini her iki kabile de iddia etmişlerdi, iki taraf bu meseleyi öyle şiddetle münakaşa ediyorlardı ki, aralarında yeni bir çarpışma başlamak üzere idi. Bu sırada oraya gelen Cazuli yeniden kan dökülmesini önlemek için, o adamı kendinin öldürdüğünü söyledi.

Bu gibi hallerde katilin kabile hududundan dışarı atılması adet olduğu için, Cazüli’yi aralarından çıkardılar. O da Tanca’ya gitti ve oradan doğuya geçerek, kah Mekke ve Medine’de, kah Kudüs’te 40 sene kaldı.

Cazüli İnzivasından çıktıktan sonra yerleştiği Asfi (Safi)’de kısa bir zamanda tarikatinin sâliki o kadar çoğaldı ki, mahallin valisi nihayet onu nefye mecbur oldu. Cazüli Asfi şehri üzerine Allahın gazabını davet etmiş ve bunu müteakip şehir 40 sene Hıristiyanların elinde kalmıştır.

Hatta vali, bir gün Fatımilerden zuhur edeceği beklenilen Mehdi’nin bu adam olduğuna hükmederek, onu zehirletmiş ve şeyh Cazüli Abüğal şehrinde zilkade 869 veya 16 rebiülevvel 870, 872 veyahut da 16 rebiül-evvel 875 tarihine müsadif çarsamba günü ibadetle meşgül iken, vefat etmiştir.

Rivayete göre, şeyhin cesedi mezarından çıkanldğı vakit, daha yeni ölmüş gibi imiş.

Sponsor Reklam