Kapat

DNA’nın Yapısı Nasıldır?

DNA’nın Yapısı Nasıldır?

  • DNA molekülü sarmal şeklinde kıvrılmış iki zincirden oluşmuştur.
  • DNA molekülü iki nükleotit zincirinin arasında kurulan zayıf hidrojen bağları ile bir araya gelmeleri sonucu oluşur. Hidrojen bağları iki zincirin karşılıklı bazları arasında oluşur.
  • Yapısındaki şeker deoksiribozdur.
  • DNA’nın yapısındaki adenin nükleotit daima timin nükleoti ile, guanin nükleotit ise daima sitozin nükleotit ile karşılıklı olarak bağlanır.
  • Adenin ile timin arasında ikili, guanin ile sitozin arasında ise üçlü zayıf hidrojen bağı kurulur.
  • Zayıf hidrojen bağlarının oluşması sırasında su açığa çıkmaz. Bu bağları koparmak için su harcanmaz.
  • DNA’da hidrojen bağlarının fazla olması DNA’nın daha kuvvetli olmasını sağlar ve erime ısısını yükseltir. Bu nedenle eşit sayıda nükleotitlerden oluşan DNA’lardan G/A oranı fazla olan daha sağlamdır. 
  • DNA molekülü çift zincirli olduğundan ve iki zincir birbirinin tamamlayıcısı olduğundan DNA molekülü ile ilgili bazı eşitlikler kurulabilir. 

Buna göre;

Bir DNA molekülündeki toplam adenin sayısı timine, guanin sayısı ise sitozine eşittir.

A=T ve G=S’dir veya A/T=G/S=1’dir.

DNA molekülündeki toplam pürin sayısı toplam pirimidin sayısına eşittir.

Pürin=Pirimidin, A+G=S+T veya A+G/T+S= 1’dir.

(nükleotit)n —> DNA+(n-2)su

(fosfat+şeker+baz)n —> DNA + (3n-2)su

En Çok Beğenilenler

Sponsor Reklam