Kapat

Dördüncü Murad ve Alkol Yasağı

1623 – 1640 senelerin arasında tahtta kalan Osmanlı padişahıdır. Babası padişah birinci Ahmet, annesi Kösem Sultan’dır. 11 yaşında tahta oturdu. Saltanatı süresince ayaklanmalar bastırmış, sigara kahvehane ve içkiyi yasaklamış, birçok idam emri vermiştir. Seferler sırasında atının üzerinde uyuduğu, padişahlığı sonrası sünnet olduğu rivayet olunur. Deli İbrahim olarak da bilinen padişahın ağabeyidir. Niksir hastalığından dolayı 28 gibi genç bir yaşta vefat etmiştir. Saltanatını 2 devrede incelemek mümkündür. Henüz 11 yaşında tahta geçtiğinden dolayı devlet işleri büyük ölçüde annesi Kösem Sultan’ın elindeydi. 17 yıl hükümdarlık yaptı. Güçlü kuvvetli bir padişah olan IV. Murad çok iyi cirit ve ok atardı. Evliya Çelebi; “Pençe gibi elleri olan, güçlü kuvvetli biri” olarak nakleder. 250 kiloluk egzersiz ağırlıklarıyla çalıştığı da rivayet edilir.

Dördüncü Murad ve Alkol Yasağı

Onunla beraber olan vezirler, gözünün önünde Hafız Ahmed Paşa’yı askere parçalatmışlar, genç padişahı da dehşete düşürmüşlerdir. Osmanlı’da asayiş ve huzur genel olarak kalmamış, zorbalar şehirleri tek tek ele almışlardı. Delikanlılığında idareyi bizzat ele aldıktan sonradır ki sultan dördüncü Murad, biraz da şiddet yolu ile bütün zorbaları bastırmış, devlet hakimiyetini tekrar sağlamıştır. Tütün yasağını bahane ederek kahvehanelerde toplanan işsiz güçsüz zorba takımını sindirmiş, şiddetli ceza ve hatta idamlarla tekrar idari ve adli nizamı kurabilmiştir. Geceleri kılık değiştirip şehirde gezen bir kişiliktir.

En Çok Beğenilenler

Sponsor Reklam