Kapat

Edip Ahmet ve Atabetü’l Hakayık Hakkında Bilgi

Edip Ahmet ve Atabetü’l Hakayık Hakkında Bilgi

Edip Ahmet Yükneki hakkında bilinenler çok fazla olmamakla beraber onun hakkında elde olan bilgiler genelde tahminlerden ibarettir. Yazmış olduğu eserden hareketle XI. Yüzyılın sonlarında yaşamıştır. Babası Mahmud Yükneki olan Edip Ahmet doğuştan görme engellidir. Atabetü’l Hakayık adlı eserinden tahmin edildiğine göre iyi bir medrese eğitimi almış, dini ve ilmi bilgileri çok iyi şekilde öğrenmiştir.
Eserinde kullanılan dile bakıldığında Türkçeyi çok iyi şekilde bilmekte ve kullanmaktadır. İslamiyet sonrası Türk edebiyatının ilk şairlerinden biridir. Onun alim oluşu şair oluşundan daha önde gelmektedir. Söylemiş olan sözler atasözü özelliği kazanmış ve Türk milleti tarafından uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Ölümünden sonra söylenmiş olan menkıbeler ve onun hakkında anlatılanlar şairin günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.
Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmış olan Atabetü’l Hakayık, Hakikatlerin Eşiği anlamına gelen bir ahlak ve öğüt kitabıdır.