Kapat

Finans Yöneticisi Kimdir? Görev Tanımı Ve Özellikleri Nelerdir ?

Finans yöneticisinin görev tanımını yapabilmek için, hiç kuşku yok ki öncelikle Finansal Yönetim kavramını açıklamak gerekir.  Finansal Yönetim, en dar ifade ile; “işletmenin gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullar ile sağlamak, bu fonları korumak ve etkin olarak kullanımını sağlamak” olarak özetlenebilir. Finans yönetimi ise, bu fonksiyonun bir parçası olarak, ağırlıklı olarak nakit kaynakların yönetimini ifade etmektedir.

Finans Yöneticisinin görev tanımı

Finans Yöneticisinin görev tanımına ilişkin olarak da yönetim ve ders kitaplarında birçok ifade bulmak mümkündür. Bunlardan en yaygın olanlardan birine göz atalım;

 • İşletmenin yatırım yapacağı varlıkların seçer
 • Varlıklara yatırılacak toplam fon miktarının belirler
 • Yatırılacak fonların nasıl ve hangi kaynaklardan sağlanacağının kararlaştırır

Finans yöneticileri, yatırımlar veya çalışma sermayesi için, bir yandan da işletmelerindeki fazla fonları değerlendirecek alternatif yatırım alanları arama çabasındadırlar.

Orta kademe Finans Yöneticilerinin (Md. Yardımcısı, Şef, Sorumlu) ise görev tanımları daha operasyoneldir;

 • Gündelik tahsilat ve gündelik ödeme operasyonlarının yürütülmesi, (Havale, eft talimatları vs.)
 • Alacaklı olunan taraflarla iletişim, alacak takibi,
 • Borçlu olunan taraflarla iletişim, borç yönetimi,
 • Finans kuruluşları ile iletişim kurulması, istenilen verilerin sağlanarak kredi olanaklarının geliştirilmesi
 • Finansal kayıtların tutulması

Finansal Yönetim gerekleri yerine getirilirken, hiç kuşku yok ki, işletme sermayesi yönetimi ve bilanço yönetimi de yapılıyor olmalıdır. Şayet işletme sermayesi ve bilanço yönetimi yapılmıyor ise; yönetici kendisini, saatte 120 km. hızla giden bir aracı gözleri bağlı olarak kullanıyor saymalıdır. Zira işletmenin finansal durumu, ulusal ekonomik ve sektörel konjonktürden etkilendiği kadar, şirketin kendi iç dinamiklerinden de etkilenir. Bu dinamikleri gözetmemek, kör sürüş yapmak demektir.

İşletme sermayesi yönetiminde başarısız olan bir şirket, ülke ekonomisinin en iyi durumda oldu bir yıl; kârlılık rekoru kırsa dahi finansal sıkıntıya düşebilir hatta iflas dahi edebilir… Kulağa uçuk geliyor değil mi? Yani kâr rekoru kırarken iflas edebilme ihtimali? Ancak bu, finansal yönetim ilkelerinden habersiz bir şirket için çok uzak değildir! Borçlanma vadeniz, stokta kalma ve tahsilat vadenizin toplamından daha kısa ise, kâr etseniz dahi, tahsilat yapamadan ödeme yüküyle karşılaşacağınız için bir anda finansal sıkıntıya girersiniz. Alacaklılar anlayışlı değilse, hacizler kapıya dayanabilir ve işletmenize veda edebilirsiniz. Demek ki, 1’e alıp 2’ye satsanız dahi, 1’in ödemesi gelmeden kendi alacağınızı da kasaya koymak gerektiğini bilmeliyiz. İşletme sermayesi, bunun gibi onlarca borçlanma, alacaklanma, ödeme ve tahsilat operasyonu ile sürekli olarak dalgalanır. Finans yöneticisi bu durumu sürekli kontrol altında tutmalıdır.

Finans Yöneticisi Kokpiti..

Bir pilot için bir uçağı uçurmak, son derece komplike bir faaliyetler bütünüdür. Yükseklik, yön, rota bilgileri, yakıt durumu, yağ basıncı, motorların durumu gibi onlarca önemli bilgi, kokpitteki gösterge panelinde her an pilota bilgi sunacak şekilde yerleştirilmiştir. Pilot bu verilere göre uçağı güvenli bir şekilde idare ederek hedefe varır. Çağdaş finans yöneticisi de, işletmenin finansal verilerinden elde ettiği yeni veriler ile kendi gösterge panelini oluşturmalıdır. Bu sayede işletmeyi her an kontrol altında tutabilecek, kötüye gitmeye başlayan bir şeyler varsa erkenden fark ederek müdahale etmek ya da ettirmek mümkün olacaktır.

Finans Yöneticisinin panelinin iki temel göstergesine bu noktada bakalım;

İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ = DÖNEN VARLIKLAR – KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

CARİ ORAN = DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Bu değerler Finans Yöneticisinin, uçağı güvenle havada tutması için öncül verileri sağlar.

Örneğin;

Dönen Varlıklar       : 5.000.000 TL, Kısa Vadeli Borçlar             : 4.000.000 TL olsun. Bu durumda;

İşletme Sermayesi = 5.000.000 – 4.000.000 = 1.000.000 TL,

Cari Oran = 5.000.000 / 4.000.000 = 1.25 (başka bir deyişle %125 )  değerleri elde edilir.

Bu durumda firmamız kısa vadeli (1 yıldan kısa vadeli) varlıklarını elden çıkartması halinde, kısa vadeli borçlarını derhal ödeyebilmekte, hatta 1 Milyon TL de emniyet bütçesine sahip olmaktadır. İşletmemiz kısa vadeli borcunun 1.25 katı kadar kısa vadeli varlığa sahiptir. Bunun 1 den yüksek olması zorunlu ancak yeterli değildir. Zira varlıklar çoğunlukla kayıtlı defter değeriyle nakde dönüşemeyebilir. Bu nedenle bu oranın 1.5 – 2 aralığında olması arzu edilir. Yani kısa vadeli borçların 1.5 – 2 katı seviyelerinde bir kısa vadeli varlık yani Dönen Varlık pozisyonu arzu edilir. Bu oran sektörden sektöre değişim gösterebilir.  Bu konulara işletme sermayesi yazımızda etraflıca değineceğiz. Şimdilik yöneticinin işletme sermayesi tutarı ve cari orana bakmadan önemli finansal kararları almaması gerektiğine vurgu yaparak bu konuya nokta koyalım.

Son olarak Finans Yöneticisinin güvenilirliğine değinerek bu yazımızı toparlayalım.

İşletmenin en büyük şansı; İş Bilen, Saygın ve Güvenilir Finans Yöneticisi…

Finans Yöneticisi işletmeyi dışarıya temsil eden en önemli figürlerden biridir. Bankacılar, Leasıng ve diğer finans kuruluşlarının temsilcileri, alacaklı ve borçlularca sürekli iletişim halinde çalışırlar. Burada işletmeyi en yüksek seviyede temsil edecek saygınlık, düzgün hitabet, diksiyon, yüksek koordinasyon, iş takibi ve diğer pozitif özellikleri kişiliğinde barındırmalıdır. Tabi tüm bunların üzerine eklenecek en önemli vasıf olan güvenilirliği atlamamak gerekir.

Finans yöneticisi kurduğu cümleleri önemsemeli ve seçerek konuşmalıdır. Tutamayacağı sözleri vermekten kaçınmalı, daha ucu açık bir söylem seçmelidir. Özellikle nakit akışında zorluklar yaşayan işletmelerin yöneticileri, alacaklılar ile konuşurken mümkün olduğunca açık olmalı, nakit akışındaki sıkıntının kaynağını ifade ederek, yaşanan sorunun geçici olduğunu, yapılacak ödemenin, işletmenin yapacağı bir tahsilata bağlı olduğunu, bu nedenle bir süre beklenmesi gerektiğini, konunun hangi iki tarih arasında çözüleceğini paylaşarak,  alacaklı tarafın paniğe kapılmasına engel olmalıdır. Bunun dışında, her arandığında, telefonlara çıkmak, ulaşılabilir olmak ve sabırla iletişimi sürdürmek önemlidir. Alacaklı taraflar, karşılarında bir muhatap buldukça ne kadar durumdan şikâyet etseler de daha rahat hissedecek ve süreç yöneticinin kontrolünde kalacaktır. Sözüne güvenilmeyen, daha önce onlarca kez ödeme için vade sözü vererek hiçbirine uymamış bir yöneticinin kredisi alacaklı taraf için son derece kıt olacağından, çok geçmeden anlatılanalar masal gibi gelecek, ciddiye alınmayacak ve hatta birde üstüne aranıldığında ulaşılamaz ise panik başlayacak ve süreç hızla kontrolden çıkacaktır. Finans yöneticisi saygın, güvenilirlik ve uzman kişi imajını önemsemeli ve taviz göstermeden korumalıdır.

Sonuç tespitlerimizi sıralayalım; Finans Yöneticisi işletme varlıklarını yönetir, gösterge panelini oluşturur, işletme sermayesi ve bilanço yönetimine oldukça önem verir ve güvenilir, saygın bir imaj yaratarak, profesyonel mesleki ahlak içerisinde çalışır.

Buna benzer Ekonomi bilgilerini  sitemizde bulabilirsiniz.

“Finans Yöneticisi Kimdir? Görev Tanımı Ve Özellikleri Nelerdir ?” üzerine 4 yorum

 1. Berfin says:
 2. Teknosos says:
 3. Hira says:
 4. cello54 says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam