Kapat

Gezi Yazısının Diğer Türlerle İlişkisi Nedir?

Gezi Yazısının Diğer Türlerle İlişkisi Nedir?
Gezi yazıları, bir kimsenin gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici yanlarını anlattığı edebi türdür. Gezi yazıları bazı edebi türler ile yakın ilişki içerisindedir. Bu türlerden ilk akla gelenler ise günlük ve anı türleridir. Bazı gezi yazılarının günlük ve anı türleri ile iç içe geçmiş bir şekilde kaleme alındığı zaman zaman görülmektedir.
Günlük ve anı türleri kişinin öznel düşüncelerini içeren, çevresi hakkında yazarın yorumlarını içeren türler iken gezi yazılarında genellikle yazarın dış dünyada gördükleri anlatılmaktadır.
Türk edebiyatının gelişimi incelendiğinde gezi yazısı türünün edebiyatımıza girmesinden önce bu türün yerini tutan ruzname, sefaretname, hac yolculukları gibi türlerin yer aldığı bilinmektedir. Ruzname denilen tür, her gün yapılan işlerin kaydedildiği bir nevi günlüktür. Bazı seferlerde devlet adamları ülkeye gönderdikleri mektuplarda gezip gördükleri yerleri anlatan ifadelere yer vererek gezi yazılarına yaklaşmışlardır. Elçilerin gittikleri yerleri anlattıkları sefaretnameler de yapı olarak gezi yazılarına benzemektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam