Kapat

Katip Çelebi Kimdir

Katip Çelebi Hakkında Bilgi sizlere en iyi şekilde katip çelebi nin hayatını ve yaşamı hakkında sizlere kısa ve dogru bilgiler altaracagız. Katip çelebi uzmanlar tarafından ve tarihçilerden alınan bilgilerle sizlere katip çelebi nin hayatından bahsedecegiz. 1608-1657), 17. yüzyıl Osmanlı da dünyaya gelmiştir,  âtib Çelebi, İbn Haldûn’un (1332-1406) tarih ve toplum felsefesinden etkilenmiştir
Cihannüma, Türkçe yazılmış coğrafya kitaplarının en önemlisidir. Batı dillerine de çevrilmiştir.
Düzenli bir medrese eğitimi görmeyen ama kendi kendisini yetiştiren Kâtib Çelebi, Doğu ve Batı kaynaklarından yararlanarak Cihânnümâ adını verdiği oldukça hacimli bir coğrafya kitabı yazmıştır.

katip çelebi eserleri

– Fezleke, 1592-1654 yıllarını kapsayan çok değerli bir Osmanlı tarihidir;
– Tuhfetül-Kibar, Türk-Osmanlı denizcilik tarihini anlatan değerli bir eserdir;

katip çelebi nin kısa hayatı

– Takvimüt-Tevarih, başlangıcından 1648 yılına kadar dünya tarihidir

Katip çelebi hakkında sizlere uzmanlar ve tarihçilerden alınan bilgiler neticesiyle sizlere dogru bir şekilde aktarmış olduk