Kapat

KONİ

KONİ

KONİ

Tabanı daire biçiminde olan piramite koni adı verilir.
Burada;

Taban yarıçapı |OB| = r

Cisim yüksekliği |PO| = h olur.

|PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru denir.

POB dik üçgeninde,

h2 + r2 = l2 bağıntısı vardır.

Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.

Daire diliminin alanı, yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır. Yay uzunluğu taban çevresine eşit olduğundan,

Yanal alan= pr2+prl

Tüm alan bulunurken, taban alanı da ilave edilir.

Tüm alan = ?r2 + ?rl
…….? Daire diliminin merkez açısına a dersek oranı elde ederiz.

…….? Yükseklikleri ve taban yarıçapları eşit olan iki cismin hacimleri de birbirine eşittir.

………? Üçgensel şekiller bir kenarı etrafında döndürüldüğünde koni elde edilir.şekildeki ABC dik üçgeninin AB kenarı etrafında döndürülmesi ile |BC| yarıçaplı ve yüksekliği |AB| olan koni elde edilir.

Kesik piramitlerin hacimleri bulunurken cisim piramide tamamlanır.
[O1B] // [O2D] olduğundan

…….benzerliği vardır.Küçük koninin büyük koniye benzerlik oranı .. …dir. Alanlarıoranı benzerlik oranınınkaresi olduğundan, alanlar oranı olur. Hacimler oranıise benzerlik oranının küpüdür. r1 yarıçaplı küçük koninin hacmine V1, r2 yarıçaplı büyük koninin hacmine V2 dersek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam