Kapat

müslüman Nedir

müslüman Nedir

müslümanlık nedir müslümanın dini ölçülerle yaşamasını ifade eden bir terimdir müslüman bir kimse eğer dininin gerektirdiği şeyleri yerine getirmekte hata ve yanlışlıklar yaparsa diğer bütün müslümanlığın suçu değ il, o kişinin müslümanlığında bir sorun var demektir. her müslüman, müslümanlığını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmalı ve gayret göstermelidir.

nasıl müslüman olunur müslümanlık, büyük bir şereftir. kimisi anne babasının müslümanlığından dolayı müslüman olur. kimisi de sonradan müslüman olur. önemli olan bu dine girip allaha ve emirlerine inanarak, ebedi hayata hazırlanmaktan ibarettir.

müslüman olmak için, allahın bir ve tek olduğuna inanmak, onun yarattığı meleklerine inanmak, onun indirdiği kitaplara inanmak, dini tebliğ etmek için gönderdiği peygamberlere inanmak, ölümden sonra tekrar dirileceğimize ve hesap vereceğimize inanmak, kaza ve kaderin allahın dilemesiyle olduğuna inanmak ilk şartlardır. bunlara imanın şartları diyoruz. bunlara inanmak farzdır.

iman ettiğini yani inandığını kalp ile tasdik dil ile tekrar etmek gerekir. kalp ile tasdik demek, yukarıda sayılan imanın şartlarına kesin olarak kalben inanmak, şüphe duymamaktır. dil ile tekrar ise kelime-i şahadettir.

kelime-i şahadet eşhedü en-laa ilahe illallaah. ve eşhedü enne muhammeden abduhü ve rasüluhü.

anlamı ben şahitlik ederim ki allahtan başka ilah yoktur. ve yine şahitlik ederim ki muhammed sallallahu aleyhi vesellem allahın kulu ve rasulüdur.

eğer imanın şartlarına kalben inanıp, kelime-i şahadeti de söylerseniz, inşallah müslüman oldunuz demektir.

müslümanın ilk yapması gereken şeyler nelerdir müslüman olan kişi, islam dinine girmiş olur. ilk yapması gereken şeylerden en önemlisi dinini öğrenmesidir. ikincisi öğrendiğini uygulaması, üçüncüsü ise, samimiyettir. Islam dininde bir takım farzlar emirler vardır. bu emirler herhangi bir insan veya varlık tarafından değil, bir ve tek olan allah tarafındandır. yani kısacası, allahın emirlerine farz denir

müslümanlar ilk olarak farzları öğrenip uygulamaya koyulmalıdır. bu farzların en önemlileri islamın şartlarıdır. bilgi için tıklayın

müslümanlık nasıl yenilenir, tazelenir namaz kılan bir müslüman, zaten her namaz kıldığında tahiyyat oturuşundaki okuduğu duada, kelime-i şahadeti söylemektedir. kelime-i şahadet, kalben inanarak söylendiği taktirde müslümanlık sözleşmesi yapılmış veya tazelenmiş olur. bu sözleşmeye sadık kalmak, aklı başında olan her müslümanın sorumluluğudur. müslüman, sözünde durmalıdır.

iman eden müslüman, islamın şartlarını yapmazsa ne olur islamın şartlarından ilki kelime-i şahadettir. bunu tastik etmeyen kimse müslüman değildir. diğer şartlara gelince, iman etmiş bir müslüman namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, imkanı olduğu halde zekat vermezse, hacca gitmezse müslümanlıktan çıkmaz, kafir olmaz, kafir denmez.

ancak çok büyük bir eksikliktir. yaratılma gayesine uygun düşmez, nankörlüğe, şükürsüzlüğe, boş ve faydasız olan şeylere, yasak ve haram olan şeylere sürüklenir. elbetteki allahın bizim yaptığımız ibadetlere kesinlikle ihtiyacı yoktur. yapılan ibadetler, kişinin kendisine fayda veya zarar verir. hele namaz gibi çok büyük bir ib adetin noksanlığı insanı helake sürükler. nitekim imanın en büyük alameti kelime-i şahadetten sonra, namazdır