Kapat

Osmanlı Tarihinde İlk Seçim Ne Zaman Yapılmıştır?

Osmanlı tarihinde ilk seçim kaynakları araştırdığınızda,Osmanlı halkının ilk kez 1840 yılında köylerde kurulan Muhassıllık Meclisleri sayesinde seçimlerle tanıştı. 1840 yılında sancak merkezlerinde kurulan Muhassıllık Meclislerinin görevi, sancaktan alınacak vergilerin miktarını saptamak ve onların düzenli toplanmasını sağlamaktı.

Bu meclislere muhassılın yanında yer alan memurlarından başka, sancağın hâkimi, müftüsü, zabiti, ruhani reisleri ve san­cağın ileri gelenlerinden altı kişi katılacaktı. Bu kişiler seçimle belirlenecekti. Se­çimlere aday olmak için, bulunduğu yöre halkından olmak, reşit olmak, devlet ve ülke işlerinden anlamak gibi şartlar aranıyordu. Bu şartları taşıyan herkes mahke­meye müracaatla adaylığını bildirebilirdi. Seçmenler ise farklı yorumlara sebep ola­bilecek bir usulle, kazaya bağlı köylerden kura ile tespit edilen beşer kişi ve kaza merkezlerinde de yerleşim yerinin büyüklüğüne göre “akıllı, söz anlar, emlak sa­hipleri” sıfatlarını haiz 20-50 kişi olacaktı. Muhassıllık Meclisi’ne seçilenler genellikle, yörenin ileri gelenleri ya da mülki amirin tayin et­tiği kimselerdi. Seçim, memleketin önde gelen nüfuzlu kimselerinin meclise gir­mesini sağlamıştır.

Bununla beraber Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa halkın tem­silcilerinin seçimle belirlenmiş olması, demokrasi yolunda önemli bir adım olmuştur.

Daha sonrasında ise 1876 Kanun-i Esasi ile birlikte ilk demokratik seçim 1908 yılında yapılmıştır.

Buna benzer konular Tarih bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sponsor Reklam