Kapat

Padişah Deli İbrahim Kimdir?

5 Kasım 1615, İstanbul doğumlu İbrahim, 18. padişah ve 97. İslam halifesi olarak bilinir. 18 Ağustos 1648’de İstanbul’da vefat eder. Tarihler 8 Şubat 1640’ı gösterdiğinde kardeşi IV. Murad’ın ölümü sonrası 25 yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Şehzadeliğinde çok sıkıntılı bir saray hayatı sürmüş, kardeşleri boğdurulduğundan korku içinde büyümüştü. IV. Murad’ın ölümünü fırsat bilerek bölücü ve yıkıcı propaganda yapan ve o sıralar Emirgan’da oturan Revan Kalesi kumandanı olan Emir Mirgünoğlu Padişah İbrahim tarafından idam ettirilir. Bu ilk icraatı olarak sayılabilir. Öte yandan, Malta Şövalyelerinin Türk gemilerine saldırmaları yüzünden, Sultan İbrahim Girit’in fethini emreder ve ada alınır. Bu olay Avrupa’da büyük yankılar uyandıracaktır. Sultan İbrahim yıllarında Osmanlı’daki iç huzurunun tesisi, ekonomik sıkıntıların düzeltilmesi için çalışmalar yapılmış, para ayarının düşürülerek ve vergilerin adil bir şekilde toplanarak hazinenin güçlendirilmesi yoluna gidilmişti.

Padişah Deli İbrahim Kimdir?

Topkapı sarayının içine yapılan Sünnet Odası döneminde yapılan mimari yeniliklerden öne çıkandır.

Hezarpare Ahmed Paşa aleyhine olarak başlayan isyân, I. İbrahim’in de tahttan indirilmesiyle sonuçlanır. Tahta oğlu IV. Mehmed çıkarılır. İsyancılar ve bunların önderi olan Sofu Mehmed Paşa, I. İbrahim’i idam ettirdiler (18 Ağustos 1648). Ayasofya Selatin haziresinde Caminin Roma döneminde Vaftizhane olarak kullanılan yapıya defnedilmiştir (I. Mustafa ve I. İbrahim Türbesi).