Kapat

Rüyada Arabi Aylar Görmek Ne Demektir

Rüyada Arabi Aylar Görmek Ne Demektir
Rüyada Arabi Aylar Görmek ;Arabî aylarda görülen rüyalar farklılıklar arzeder. Rüya tabircilerinin yaptıkları yorumları değerlendirerek arabî aylarda görülen rüyaları ayrı ayrı izah etmeye çalışalım.
Muharrem: Bir kimse Muharrem ayında rüya görürse bu ayda görülen rüya genelde sâdık olur ve görüldüğü gibi aynen çıkar. Bir kimsenin rüyasında bu ayı görmesi; keder ve üzüntülerinden kurtulacağına, hapishanelerde yeralan
mahkûmların hürriyetlerine kavuşacaklarına ve hasta olan kimselerin şifa bulacaklarına işaret eder.
Bir kimse aile ferdlerinden ayrı bir yerde yaşıyor ve Muharrem ayını da rüyasında görürse; Yunus Peygamberin balığın karnından bu ayda çıkıp kurtulduğu için, rüya sahibinin de gurbetten dönüp ehline kavuşacağına bu rüya işaret eder.
Safer: Bir kimse herhangi bir rüyayı bu ayda görürse; o rüya pek makbul bir rüya değildir. Ancak üzüntü ve stres içerisinde
yeralan
bir kimsenin rüyasında safer ayını görmesinin bir zararı yoktur. Eğer rüyayı gören kimse hasta ise şifa bulacağına delalet eder.
Rabîu l-Evvel: Rüyanızda bu ayı görmeniz iyidir. Bir kimsenin rüyasında bu ayı görmesi; kazancının ve ticaretinin bir çok kez
olacağına delalet eder. Bu ayda görülen rüyalar genelde sâdık olur ve rüya gören kimsenin de sâlih bir çocuğu olur. Eğer rüyanın görüldüğü beldenin halkı sıkıntı içerisinde
ise; halkın üzerinden sıkıntılar kalkar. Eğer o beldenin halkı zulme uğramış iseler; nusrete erişirler ve düşmanlarından intikam almakta gecikmezler. Hz. Peygamber bu ayda doğmuştur. Bundan dolayı da bu ay faziletli bir aydır ve bu ayda görülen rüyalar da önemlidir
Rebîul-Ahir: Eğer bu ayda görülen rüya hayra delalet ederse; görülen rüya geç gerçekleşir. Eğer görülen rüya şerre delalet ederse; bu çabuk gerçekleşir. Kişi rüyasında bu ayı görürse; düşmanlarına galip gelir ya da gelecekte âlim olmaya namzet bir çocuğu dünyaya gelir
Cemâziyel-Evvel: Bir kimse bu ayda rüya görürse; o kimsenin gerek özel ve gerekse genel işlerinde bir durgunluk olur. Bu ayda görülen rüya ile rüya sahibi bir yakınını yada
eşini kaybeder
Cemâziyel-Ahir: Bu ayda görülen rüya eğer hayra delalet ederse; gerçekleşmesi geri kalır. Çünkü bu ay neşvü neması olmayan bir aydır.
Recep: Bu ayda görülen rüyalar da çok isabetlidir. Çünkü Recep ayında bütün hayır kapılan açılır ve bütün kötülüklerde hayra tebdil olunur. Eğer Recep ayında görülen rüyalar hayra yorumlanırsa Allahın izni ile aksi değil yorumlandığı şekilde gerçekleşir.
Şaban: Şaban ayında görülen rüyalar eğer hayra işaret ediyorsa; o şer yada
kötülükten pek fazla zarar görülmez yada
ertelenip hiç gerçekleşmeyebilir.
Ramazan: Bu ayda cehennem kapıları kapanır. Bu ayda görülen rüyalar çabuk tahakkuk eder. Görülen kötü rüyaların gerçekleşmesi gecikir. Çünkü ramazan ayında görülen kötü rüyalar karışık cinsten rüyalardır. Yani bu ayda görülen kötü rüyalara itibar edilmez.
Şevval: Bir kimse bu ayı rüyasında görse; o kimse her çeşitli
ve kederden kurtularak sevince ve huzura kavuşur. Çünkü Şevval ayı Bayram ayıdır. Bayram ise sevinç ve huzur demektir.
Zilka de: Bu ayda görülen rüya bolluğa ve berekete işaret ederse; rüya sahibine misafirliğe gitmemesi tavsiye edilir. Eğer rüya keder ve üzüntüye delalet ederse; rüya sahibinin mukim halinde kendisine hâ­kim olarak her çeşitli
kötülük ve günah işlemekten sakınması tavsiye edilir.
Zilhicce: Bu ayda görülen rüya eğer yolculuğa işaret ediyorsa; rüya sahibinin yolculuğa çıkması tavsiye edilir. Çünkü Zilhicce ayı mübarek bir aydır. Çünkü bu ayda bayram ve kurban kesme işi vardır.

Bu yazımızda gördüğünüz rüya neye yorumlanır ve rüya tabiri nedir bunu açıklamak istedik umarım işinize yaramıştır.