Kapat

Rüyada Çarşı Görmek Ne Demektir

Rüyada Çarşı Görmek Ne Demektir,Rüyada Çarşı Görmek,Rüyada Çarşı,Rüyada Çarşı Görmek Nedir,Rüyada Çarşı Görmek Anlamı,Rüyada Çarşı Görmek Tabiri,Rüyada Çarşı Görmek Neye işarettir
Rüyada Çarşı Görmek :İbni şirin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada mescit çarşıya dela­let ettiği gibi, çarşı da mescide delalet eder. Zira her ikisinde de ticaret yapılır ve kar elde edilir. Bazen çarşı savaş meydanına da delalet eder. Çünkü savaş meydanında kimileri kazanırken kimileri de kaybeder. Nitekim Allah Teala ayeti kerimede cihadı ticaretle isimlendirmiştir. (Ey o bütün iman edenler! Size öyle bir ticaret göstereyim mi ki sizleri acıklı bir azaptan kurtarır.)125 Nitekim çarşı ve pazardaki insanlar da rekabet içerisinde
birbirleri ile adeta savaşırlar. Çarşı kendisinde ecir ve sevabın bulunduğu ilim meclislerine ve hac aylarına da delalet eder. Tüm bu tabirler bilinme­yen bir çarşı görüldüğü durumdadır. Et pazarı görmek orada kan akıtıldığı için savaş meydanına delalet eden en yakın rüyadır. Mücevherat ve kumaş pazarı ilim meclislerine ve zikir halkalarına çok benzer. Sarrafçılar çarşısı adalet ve teraziyi temsil eden mahkemeye delalet eder. Rüyada kendisini bilmediği bir çarşı içeri­sinde olduğunu ve kazancı kaybettiğini görmesi eğer o Birey
uyanık iken sa­vaşta ise şehitlik mertebesini kaçırır gerisin geriye kaçar. Hacda ise haccı kaçırır yada
haccı fasit olur. İlim talebesi ise, ilmi terk eder ya da orada bir nasihate kulak vermez yada
ilmi Allah rızası için öğrenmez. Eğer bunlardan hiçbirisi yoksa camide cemaatle namazı kaçırır. Alışverişinde hırsızlık yaptığını gören kimse, gerçekten savaşta ise esir düşer. Hacda ihramlı ise avlanır yada
cinsi münasebete girer. Âlim ise tar­tışmalarında zulüm eder yada
fetvalarında hıyanet eder. Eğer bunlar yok ise namazında gösteriş yapar yada
rükû ve secdede imamından önce hare­ket eder. Veya tek başına kıldığı namazı tamamlamaz. Çünkü hadisi şerifte buyrulduğu gibi hırsızlığın en kötüsü namazdan çalmaktır. Bazı tabirciler şöyle demiştir. “Çarşı ve Pazar dünyaya delalettir. Pa­zarın genişliği dünyanın genişliğidir”. Bir tabirde Pazar kargaşa ve gürül­tüye delalettir. Geçimini pazardan sağlayan kimse için çarşının kalabalık olduğunu görmesi hayra delalettir. Eğer çarşı sakin ise pazarcıların boşta kalmalarına işaret eder. Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Gerçekte pazarda yaşayan Birey
için rüyada pazar görmek hayra, pazarın yıkıldığının görülmesi, işsizliğe, faydalara, erzaka ve yeni elbiselere, bazende yalana, günah işlemeye, sı­kıntıya ve çileye delalet eder. Pazar cami ve kilise gibi insanların içerisinde
toplandığı mekânlara, birbirini yiyen çeşitli balıkları içerisinde
barındıran de­nize, züht hayatı yaşayan kişiler için sakıncalı bir duruma düşmeye ya da dünyaya meyi etmeye, bilhassa
pazarda bir şey taşıyorsa tevazuya delalet eder. • Tanımadığı bir pazarda olduğunu ve alış veriş yapamadığını gören kişi, cihatta ise şehadet şerbetini içemez. Geri döner kaçar. Hacda ise hacc vaktini kaçırır ya da haccını bozar. Talebe ise ilminden geri kalır ya da ilmi, Allah rızası dışında bir maksatla öğrenir. Bunlardan biri değilse rüya sahibi cuma namazını kaçırır. Pazarın insanlarla dolu olduğunu ya da orada yangın çıktığını ya da etrafının samanla dolu olduğu görmek, işlerin iyi gitmesine ve çok kar ile eve dönülmesine delalet eder. Pazar esnafının uyuduğunu ya da dükkânların kapalı olduğunu ya da örümceğin orada ağ ördüğünü gör­mek, işlerin kesat gitmesine delalet eder. Bazı tabirciler; “pazar dünyadır. Pazarın geniş olduğunu görmek, dünyevi imkânların genişliğine delalet eder” demişlerdir. Bazı tabirciler de; “Pazar insanlar orada toplandığı için çalkantılara ve fitnelere delalet eder” demişlerdir. Pazarda yüksek sesle Allah Tealayı zikir ettiğini görmek, iyilikle emr etmeye ve kötülüklerden sakındırmaya delalet eder. Her çarşının yorumu ayrıdır. Kitap çarşısı görmek hidayete ve töv­beye, ilaç çarşısı hasta olan Birey
için hastalığından şifa bulmaya, kokucular çarşısı sevindirici haberlere, eşlere ve çocuklara, tatlıcılar çarşısı iman ve İslama, tohumcular çarşısı mertebeye, eşleri yenilemeye, makama, rızka ve işleri gizli tutmaya, kuyumcular çarşısı feraha, ziynete ve eşlere delalet eder. Mücevherat çarşısı zikir halkalarına ve ilim meclislerine delalet eder. Bakırcılar çarşısı sevince, çilelere, baş ağrısına, bekâr için evlenmeye ve ferahlamaya, silahçılar çarşısı harbe ve düşmana karşı zafer kazanmaya, köle çarşısı izzete, makam, mevkiye ya da garip haberlere muttali olmaya, bazende hayvan çarşısına delalet eder. Yüncüler çarşısı faydalara ve rızıklara, pamukçular çarşısı gelişmeye, rızıklara, hakkın batıldan ayrılma­sına, baharatçılar çarşısı zürriyyete, karlara, ziraattan elde edilecek men­faate, sebze çarşısı darlığa ve geçim sıkıntısına, balıkçılar çarşısı ardı ar­dına gelecek menfaatlere, aile fertleriyle ve akrabalarla bir araya gel­meye, yağcılar ve balcılar çarşısı arzuların harekete geçmesine ve hasta­lıklardan şifa bulmaya, kasapçılar çarşısı sıkıntılara ve çilelere, semerciler çarşısı kara yolculuğuna, meyve çarşısı salih amellere, ilimlere ve çocuk­lara, buğday çarşısı bolluğa ve korkudan emin olmaya, oduncular çarşısı nifaka, tefrikaya ve bir araya gelmeye delalet eder. Demirciler çarşısı kö­tülüğe, çileye, düşmanlıklara, harbe ve şiddete, bazende rızka ve menfa­ate, ipek çarşısı izzete, mala ve salih amele, lambacılar çarşısı günahkâr için tövbeye, sapık Birey
için hidayete, ayakkabıcılar çarşısı yolculuklara, bazende hayvanlar çarşısına ya da köle ve cariyeler çarşısına delalet eder. Çadırcılar çarşısı yolculuklara ya da ketenciler çarşısına, hacamatçılar çar­şısı sıkıntılara, çilelere ve hastalıklara, kurşuncular çarşısı idrar tıkanıklı­ğına maruz kalmaya, sandıkçılar çarşısı korunmaya, anlayışa ve bilinçli ol­maya delalet eder. Lokantacılar çarşısı hastalıklardan şifa bulmaya ve ihti­yaçları gidermeye, camcılar çarşısı gösterişe, nifaka ve koğuculuğa, yap-rakçılar çarşısı mazluma yardım etmeye ve zalimden intikam almaya dela­let eder. Kadılar vezirler ve yöneticiler için çarşı görmek hayra alamettir. Çarşı Büyük, Aydınlık ve ferah ise iyidir.

Bu yazımızda gördüğünüz rüya neye yorumlanır ve rüya tabiri nedir bunu açıklamak istedik umarım işinize yaramıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Beğenilenler

Sponsor Reklam