Kapat

Rüyada Koyun Görmek Ne Demektir?

Rüyada Koyun Görmek Ne Demektir,Rüyada Koyun,Rüyada Koyun Görmek,Rüyada Koyun Görmek Nedir?

Rüyada Koyun Görmek :Koyun İftfetli, şerefli ve saygıdeğer bir kadına; ganimete, çocuğa, hayırlı ve bereketli mala, Koyun peşinde gitmek, bir kadının ardı sıra gitmeye, Koyun sağmak ya da etini yemek hayra ermeye, rızık ve nimete, Koyun otlatmak yönetici olmaya, Derisi yüzülmüş kooyun birinin vefat etmesine, Koyun sürüsü itaatli ve uysal halka, Kirli koyunlar pis ve heşerat taşıyan insanlara, Koyunun siyahı da, beyazı da hayra, onun baş ve bacakları ganimet malına, Koyunun kuyruğu kadın malına, bol nimete yahat yemin etmeye, Koyun sağmak insanlarla iyi geçinmeye, siyaset ilmini iyi bilmeye ve rızka, Koyun yüzücüsü halka zulmeden amir yahut memura, Koç, şerefli ve muteber bir kimseye, Koçun yünü ve kuyruğu şerefbir bir kimseden mala yahut onun kızıyla evlenmeye, Kuzu, anne ve babasına itaat ve hürmette kusur etmeyen evlada, Hamile kadının kuzu görmesi oğlan doğurmasına delalet eder. Rüyada koyun görmek, kadına işarettir. Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir. Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder. Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir. Rüyada koyun görmek, kadına işarettir. Koyuna ulaştığını gören kimse kadınla evlenecek demektir. Koyunun kendi önünde yürüdüğünü gören kimsenin bir kadına aşık olacağına ancak amacına ulaşamayarak vazgeçeceğine işaret eder. Rüyada koyun sağmak rüyayı görenin, o sene için hayırlı bir iş yapacağı demektir. Sağlıklı koyunlar mutluluğun işaretidir. Sağlıksız koyunlar, iş hayatında atacağınız yanlış bir adımdan dolayı mutsuz olacağınız anlamına gelir. Koyun besili, temiz, sağlıklı ise çok önemli bir başarı ve kısmettir. Rüyada koyun görmek asil bir kadinla yorumlanir. Bir koyun keserek etinden yedigini gören, muradina erer. Rüyasinda bir koyun kestigini gören, bir kadina iftira eder. Bir rivayete göre koyun evli kadin olarak tabir olunur. Rüyasinda bir koyunu oldugunu görenin eline mal geçer. Koyunu baglamak, tutmak, üstüne binmek, satin almak, koyunun dogurdugunu görmek, maksadina ermege ve bir eve girmesi de o yilin bereketli olacagina isarettir. Rüyada koyun görmek; bereket ve bolluk içerisinde
yaşayacağınıza işarettir. Rüyada koyun ganimete delalet eder. Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem) efendimizden rivayet edilirki şöyle buyurdu: “rüyamda siyah kadınlar gördüm, onları Araplarla tabir ettim daha sonra
beyaz koyunlar gördüm onları da Arap olmayanlar ile ta­bir ettim”360 Rüyada koyun ve keçi sürülerini otlattığını gören kimse, arap ve acemleri yönetir. Koyunların sütünü sağmak, yünlerini ve derilerini almak, arap ve acemlerden mal elde etmektir. Koyun sürüsü gören kimsenin se­vinci daim olur. Bir koyun gören kimsenin sevinci bir sene sürer. Koyun kelleleri ve paçaları ömrün artmasına delalet eder. Koyunların içinden geç­tiğini gören kimse, çapulcu ve güzel
görüsü olmayan kişilerle karşılaşır. Ko­yunlarla karşılaştığını gören kimse, savaşçı insanlarla karşı karşıya gelir ve onlara üstün olur. Bir koyunun peşinden gittiğini ancak ona yetişemediğini gören kimse, o sene işsiz kalır ve isteklerine ulaşamaz. Koyun butu kadının malına işarettir. Keçi kötü ahlaklı cariyeye ve ka­dına delalet eder. Zira keçinin kuyruğu olmaması hasebiyle avret yeri açık­tadır. Semiz koyun zengin kadına, cılız koyun fakir kadına işarettir. Rüyada keçinin konuşması bolluğa ve hayra, keçinin kılı mala, oğlak çocuğa, dişi oğlak arap kadınına delalet eder. Bir yerde koyunların toplandığını görmek, bir iş için orada adamların toplanmasına delalet eder. Koyun otlatan kimse insanları yönetir. Rüyada koyun görmek, Dâvud (a.s.)m kıssasına binaen zengin ve te-set çeşitli
kadına delalet eder. Bir koyunla ilişki kurduğunu görmek mal elde etmeye ve o senenin bolluk içerisinde geçmesine delalet eder. Koyun kes­mek, bir kadınla birlikte olmaya, koyunun yavrulaması, bolluk ve genişliğe delalettir. Koyunun eve girmesi de bolluğa delalet eder. Bir tabirde, koyu­nun yağı kadının malına, etini yemek niyetiyle koyunu kesmek, ölümünden daha sonra
hanımının malını yemeye, koyunu bağlamak ya da taşımak, mal elde etmeyi ümit etmeye, koyunun üzerine sıçraması, bir kadının kendisine hile yapmasına delalet eder, denilmiştir. Koyun, inek ve devenin delalet ettiği manalara da delalet eder. Siyah koyun, arap kadınına, beyaz koyun, arap olmayan kadına delalet eder Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri; Rüyada koyun itaatkâr ve saliha kadına delalet eder. Koyun ganimete, eşlere, mülke, çocuklara, ekine ve meyve yüklü ağaçlara delalet eder. Koyun varlıklı, ikram sahibi, örtülü, namuslu ve güzel kadınlara delalet eder. Çünkü koyunların avreti kuyrukları ile örtülüdür. Koyunların aralarından geçtiğini görmek, akılsız adamlara delalet eder. Koyun bulduğunu gören kimse yetkiye, riyasete, mülke, hükme ve nimete nail olur. Koyunun yünlerini kırptığını gören kimse evinden üç gün çıkmayıp sakınması gerektiğine delalet eder. Beyaz olsun siyah olsun koyun hayra delalet eder. Ancak beyaz koyun daha hayırlıdır. Yüzünün koyun yüzüne dönüştüğünü gören kimse, ganimete nail olur. Rü­yada koyun görmek kadına delalet eder. Bir koyuna sahip olduğunu gören Birey
kadına sahip olur. Bir koyunun önünde gittiğini, kendisininde onun ar­kasından gittiğini ancak ona yetişemediğini görmek bir kadına bağlanmaya, ancak ona sahip olamamaya delalet eder. Koyun sağdığım gören Birey
o se­nede hayra nail olur. Rüyada hamile koyun görmek, bolluğa ve beklenen mala delalet eder. Koyunun koça dönüştüğünü görmek, hanımının bir daha gebe kalmamasına delalet eder. Koyunu sağdığını görmek, bir kadından mal elde etmektir. Etini yemek niyetiyle bir koyunu boğazlamak, o kadın tarafından ihtiyacının karşılanmasına, böyle bir niyeti yoksa bekar bir kızla evlenmeye delalet eder. Koyunun evden çıktığını yada
kaybolduğunu yada
çalındığını görmek, hanımından ayrılmaya delalet eder. Koyun sürüsü görmek, Saliha kadınlara, bazen de üzüntü ve kederlere, işleri kaybetmeye ve mevkisinin zevaline delalet eder. Rüyada evinde yüzülmüş bir koyun olduğunu görmek orada bir insamn ölmesine delalet eder. Koyun sürüsüne çobanlık yaptığını gören kimse araplardan bir topluluğu yönetir. Koyun sahibi olduğunu gören kimse çok miktarda ganimet kazanır. Koyun eti yiyen kimse çok hayra nail olur.