Kapat

Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek Ne Demektir?

Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek Ne Demektir,Rüyada Kuran-ı Kerim,Rüyada Kuran-ı Kerim Tabiri,Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek,Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek Nedir?

Rüyada Kuran-ı Kerim Görmek :ilim ve hikmete, mirasa, emanete, hüküm ve kuvvete, helal rızka; aydınlık ve dosdoğru istikamete, dünya ve ahirete ait bütün meselelerin bağlı bulunduğu kanun ve prensiplere işaret eder.
Kuran bazen bağ ve bahçeye, bostana, iç açıcı yerlere delalet eder..
Bir kimse kendisine Kuran’dan bir şey verildiğini yahut elinde Kuran-ı Kerimden bir ayet olduğunu gören kimse, bu ayeti unutmayıp, ayetin anlamına bakmalıdır. Eğer görülen ayet, rahmet ve müjde anlamında ise, bu ayetin hükmünce amel eden kimse için menfaate işaret eder, Eğer ayet, azap ve ikaz anlamında ise, işlenen bir günahtan dolayı çarptırılacak cezaya ve rüya sahibini uyarmaya işaret eder. Yahut ayet, geçmiş ümmetlerin başından geçen kıssaları anlatıyorsa, rüya sahibi için öğüt ve ibrete delalet eder. (Ayrıca Bkz : Rüyada Kuran Görmek)
Kuran yada
ondan bir şey okumak izzet ve yüceliğe, tövbenin kabulüne, yoksulluktan kurtulmaya, borcu ödemeye, Kuran okumak ve manasını anlamak akıl ve zekaya, Çıplak olarak Kuran okumak nefsine uymaya, Kuran-ı Kerimi hatmetmek arzu ve isteğinin yerine gelmesine, Mushaf satın almak din yolunda mal sarfetmeye, satmak ise ilimden mahrum kalmaya, hor ve hakir olmaya, Harflerini tahrif ederek Kuran okumak haktan yüz çevirmeye, süzünde durmamaya Kuran ayetlerini tahrif etmek günah işlemeye, Mushaftan bir parçayı yemek ilme, hikmete ve Kuran okumaya, onun ilmiyle amel etmeye, Kuranı yüksek bir yere açarak koymak ehli için makam ve mevkiye, Mushafı açtığı halde onun yazılarının silindiğini görmek hayırsızlığa, Mushafı hürmetle öpmek hayırlı işlerde başarılı olmaya, Ehlinin Kuranı yastık yapması ya Rüyada Kuran ayetlerini Kuranin üzerinde okumak, emir, nehiy, seref, sevinç ve yardima işarettir.
Bir kimse rüyada Kuran-i Kerimi mushafsiz olarak aşikare okuduğunu görse, o kimsenin davasında hakli olduğuna ve üzerinde olan emaneti eda eden, iyilikle emir ve kötülükten nehyeden birisi olduguna işarettir. Rüyada Kuran-i Kerimden kendisine bir sey verildigini ve elinde Kuran-i Kerimden bir ayet oldugunu gören kimse, o ayet ve Kuranda olan seyi hafızasinda tutsun. Eğer o ayet rahmet yada
müjde ile ilgili
ve o kimse de o vasiyet geregince amel eder ise Allah (C.C.) tarafindan menfaat elde edecegine delalettir. Eger ayet azab hakkinda ise, o kimsenin isledigi bir günahtan dolayi görecegi ceza ve azapla korkutulmasina delalettir. Bir kimse rüyada Kuran okudugunu ve manasini anladigini görse, o sahsin akilli birisi olduguna ve Allah (C.C.)in ona akıl ve zeka verdigine işarettir. Bir sahis rüyada kendisine Kuran okudugunu, hayir ve hikme telkin edildigi halde bunlari kabul etmedigini görse, o kimsenin giriftar olacagi eza yada
hak tarafindan düşeceği cezaya işarettir.
Cahil bir sahis rüyada Kuran okudugunu görse, ölür. Çıplak olarak Kuran okudugunu gören kimsenin. nefsinin isteklerine uyduguna delalettir. Kurani yedigini gören kimsenin, Kuran okumak vasitasiyle geçindigine delalettir. Kurani hatim ettigini gören kimse için Allah (C.C.) karinda sevap kazanacagina, arzu ve temenni ettiği şeye nail olacagina delalettir. Bazi tabirciler, Kuran okumak, ihtiyaçlarini görmeye ve sefali olduguna delalettir, dediler. Bir kimse, rüyada bir kavmi çiplak olduklari halde Kuran okuyorlar görse, o kavmin sirf nefis ve hevalan arzusunda bulunduklarina delalettir.
Rüyada Kurani Kerim üzerine yazı yazdığını gören kimse. Kuranı kendi görüşüyle tefsir eder. Hafız olmayan bir kimse Kuranı ezberlediğini görse, mülke sahip olur. Kuran dinlediğini gören Birey
devlet ve saltanatı kuvvetli ve güzel bir sonuca ulaşır. Rüyada yerini bilmedigi bir ayet okudugunu yada
okudugu yeri bilmediğini gören kimse, eğer hasta ise Allah (C.C.) ona şifa ve afiyet ihsan eder. Kurani diliyle yaladigini gören kimse, bir günah isler. Rüyada Kuran okumak, çokça salih amel yapmaya, derece ve mertebesinin yüksekliGine delalettir. Rüyada Kuran yada
ondan bir sey okudugum gören kimse, izzet ve yücelige erisir. Eğer günahkarsa Allah (C.C.) onun günahını af ve tövbesinide kabul eder, fakirse zengin, borçlu ise, borcunu öder. Sahitlik yapacak ise, dogru sahitlik yapar. Veya yaninda yeralan
emaneti sahibine teslim eder. Kurani güzel bir ses ve makamla okusa, izzet, yücelik ve güzel bir söhrete erisir. Harflerini tahrif ederek Kuran okudugunu gören kimse, Hakktan döner ve ahdine hiyanet eder Eger okudugunun ne oldugunu bilmezse, bazen o kimse yalan yere sahidlik yapar yada
bilmedigi seyi söyler. Kuran okurken insanlarin kendisini dinledigini gören kimse, bir ise memur olur ve o isteki selahiyetine göre emrettigi ve nehyettigi seyler kabul edilir. Rüyada ekseriya ölü üzerine okunan süreleri okumak, hastanin ölümüne delalettir. Rüyada Kurani Kerimi okuyan kurralari görmek, kavmin serefli ve reislerine delalettir. Bundan dolayi bir kimse bir takim kurralan bir yerde toplu bir sekilde görse o yerde insanlarin sereflilerinden, bir cemaat toplanir.
Bu yoruma rüyada Mushaf-ı Şerif görmek olarak da ulaşabilirsiniz.