Kapat

Selçuklular ve Arslan Bey İdaresi

1009 yılında ölen Selçuk bey’den sonra oğlu Arslan, yabgu unvanı ile ailenin başına geçer. Yusuf Yınal ve diğer kardeşleri de hiyerarşi ile kendisine hizmet ederler. Nitekim Arslan ve Yusuf Yınal’ın ölümü sonrasında Musa İnanç’ın bu unvanı aldığı görülecektir. Ancak Çağrı ve Tuğrul beylerin amcalarının hizmetine geçmek konusunda mesafeli kaldıkları anlaşılmaktadır. Ölen babaları Mikail’in en büyük oğulları olduğu ve yöneticilik hakkının da kendilerinde olması gerektiğine inanıyorlardı. Bu düşünceyle CEND bölgesinde kalmaya devam ettiler.

Bu arada Samanoğulları, Nasr İlig Han tarafından 999 senesinde Karahanlılar tarafından ortadan kaldırıldı. Toprakları Ceyhun nehri sınır olacak şekilde Karahanlılar ve Gazneliler arasında bölüşüldü. Böylece Karahanlılar Maveraünnehir’e hakim olunca, düşmanları Samanoğulları’na yardım eden Selçuklularla karşı karşıya kaldı. Karahanlılar, aynı din kitlesine ve aynı Oğuz topluluklarına hitap eden bu hanedandan hoşlanmıyordu. Selçuk ve Tuğrul beyler bu sebeple yoğun baskılara maruz kaldıkları bölgeden çıkış yolu aradılar. Karahanlıların kendi aralarındaki mücadeleleri ve hükümdarlarının ölümü Selçukların o yıllardaki durumunu iyileştirmeye yetmeyecektir.

Karahanlı Ali Tegin b. Kılıç Buğra Han Maveraünnehir’i hâkimiyet altına almaya çalışırken askeri güç olarak Oğuzlar’dan faydalanmak ister ve bu sebepler Arslan bey’le anlaşır. Hatta Arslan beyin kızı ile evlenerek akrabalık ilişkisi tesis eder. Fakat Ali Tegin, bu esnada Çağrı ve Tuğrul beylere karşı düşmanca davranmaktadır.

Selçuklular ve Arslan Bey İdaresi