Kapat

Selçukluların ilk Doğu Anadolu Akınları

Samanoğullarını ortadan kaldırarak Maveraünnehr’i henüz fethetmiş ve gücünün doruğunda bulunan Karahanlılar’a karşı yeterince varlık gösteremeyen Selçuklularda Çağrı ve Tuğrul Beyler, Rum (Anadolu) seferine çıkacaklardı. Tuğrul bey bu esnada çöle çekilir. Çağrı bey 3 bin kişilik bir kuvvetle 1016’da yola çıkar. Karahanlı ve Gazneli topraklarından gizlice ve süratle geçerek Azerbaycan’a ulaşır. Buradaki soydaşlarının katılımıyla güçlendi. 4-5 yıl süren gaza hayatından sonra 1021’de Türkistan’a kazandığı ganimetle geri döndü. Rum ülkesinin fethedilebilir olduğu müjdesi, yurt arayan amcası Arslan beyi oldukça memnun edecektir.

Selçukluların Kökeni Hakkında Bilgi