Kapat

Selçuklular’ın İslamiyeti Seçmesi Hakkında Bilgi

Selçuk bey, 960 veya 985 yılında, Yengikent’ten, yine Oğuz yabgusuna bağlı olan Müslüman uç şehri Cend vilayetine 100 kadar atlı ile geldi. Selçuk beyin, güç kaybetmiş olan Yabgu ile arası açılmıştı. Yerine geçmek istediği Yabguya göre nispeten daha zayıf olan Selçuk bey, yurdunu terk ederek Cend şehrine gelir ve İslamiyeti seçer. Bir kaç yıl içinde etrafında büyük Türk kitlelerinin toplanacak olması aslında ne kadar doğru bir karar verdiğini göstermektedir. Türkler Talas savaşından sonra İslamiyeti kitleler halinde kabul etmeye başlamışlardı.

Selçuklular’ın İslamiyeti Seçmesi Hakkında Bilgi

Önce İdil Bulgarları sonrasında da Karahanlılar bu dini seçtiler. Bu tarihlerde Karahanlılar, Samanoğulları ile mücadele halindeydi. Selçuk beyin güçlü konumu, Cend şehrinde bir anda kendisini bu iki devletin mücadelesinde kilit kişi haline getirdi. Selçuk Beyin “Gazi” unvanına bakarak onun Müslüman olmayan kitlelere karşı cihad ilan ettiğini de söylemek mümkündür. Nitekim büyük oğlu Mikail de böyle bir sefer sırasında şehit olmuştur.

Karahanlı ailesinden Kılıç Buğra Harun, Samanoğulları devletinin başketi Buharayı 992 yılında işgal etti. Oğlu Arslan bey ile Samanoğlulları’na yardım gönderen Selçuk bey, karşılığında Buhara’ya yakın Nur kasabasını yurtluk olarak aldı. Merkeze bu kadar yakın bir bölgeye davet edilen Selçuklardan, görüldüğü üzere çöküşün eşiğindeki Samanoğulları askeri anlamda istifade etmek istemektedir. Bu sıralarda iyice yaşlanmış olan Selçuk bey, CEND’de oturmaktaydı. Aile ve ona bağlı Oğuzların idaresi oğlu Arslan bey idaresindeydi.

Selçukluların Kökeni Hakkında Bilgi

Babaları Mikail’in bir cihat savaşı sırasında şehit olması sonrası torunları Çağrı ve Tuğrul’u özel olarak liderliğe hazırlayan Selçuk bey, tahminen 1009 senesinde 100 yaşlar civarında öldü.

En Çok Beğenilenler

Sponsor Reklam