Kapat

Selçuklular’ın Pasinler (Hasankale) Zaferi

Bizans İmparatoru 9. Konstantin Monomakhos, Selçukluların Azerbaycan-Kafkasya sınırlarına gelişi ile 1045 yılında büyük bir orduyu Şeddâdîler’in başkenti Düvin’e gönderdi. Taarruzu haber alan Tuğrul Bey de, Kutalmış idaresinde bir ordu sevk etti. 1045’te, Bizans’ın saldırısı ile meydana gelen bu ilk Selçuklu-Bizans savaşında, Gürcü prensi Liparit’in kumandasındaki Bizans ordusu ağır bir yenildi aldı. Kutalmış, Tuğrul Bey’e tıpkı 1021’de Çağrı Bey’in söylediği gibi, bu topraklarda kendilerine karşı koyacak bir kuvvet olmadığını bildirdi.

Selçuklular’ın Pasinler (Hasankale) Zaferi

50.000 kişilik Rum, Ermeni, Gürcü ve Abazalardan kurulu Bizans ordusuna karşı yapılan bu savaş, Bizanslılarla yapılan yüzyıllık çarpışmalardaki ilk büyük meydan muharebesidir. Kaynaklar ordu komutanı Gürcü Liparites de dahil, 100 bin esir ve 10 bin araba yükü ganimet ele geçtiğini yazarak ne denli büyük bir zafer kazanılmış olduğunu anlatır. Selçuklu ordusunu Tuğrul Bey’in üvey kardeşi İbrahim Yınal Bey’le amca oğlu Kutalmış kumanda ediyordu. İbrahim Yinal, daha sonra isyan edecek ancak Tuğrul bey tarafından bu isyan bastırılacaktır.

Devletin kuruluş ve genişlemesinde çok büyük hizmetleri olan ve ileri harekatları ile daima Tuğrul Bey’in önünü açan kardeşi İbrahim Yinal da kendisine, Çağrı Bey ve Musa Yabgu gibi müstakil bir hakimiyet alanı yaratmak istiyordu. Sultan’ın bu büyük zafer için şükran ifadesi olarak kendisine vermek istediği 40 bin dinarı kabul etmeyerek, fetih hakkı olarak toprak istemesi bunun ispatıdır.

Selçuklu ve Bizans arasındaki ilk diplomatik ilişkinin bu savaştan sonra kurulduğu tahmin edilmektedir. 9. Monomakhos, Liparites ve esirleri kurtarmak, daha önemlisi barışı sağlamak üzere Tuğrul Beye bir elçi ve değerli hediyeler gönderdi. Liparites’i fidye almadan serbest bırakan Sultan, imparatora gönderdiği elçi vasıtası ile, İstanbul’da bulunan Camide Abbasi Halifesi ve kendi adına hutbe okunmasını sağladı.

Sponsor Reklam