Kapat

Silâh Arkadaşları kitap özeti

İstanbul, İtilaf devletleri’nin askerleri tarafından işgal altındadır. Ermeni, Rum, İngiliz, Fransız asker ve sivilleri Türk halkına zulüm yapmaktadırlar.

 

Seyfi Bey, 19 yaşında, Hukuk Fakültesi son sınıfında okuyan, İstanbul’un düşmanlar tarafından işgal edilmesine tahammül edemeyen gençlerden biridir. Bir gün, İstanbul sokaklarında yerli Rum ve Ermeni tahrikçiler aracılığıyla İngiliz ve Fransız askerleri tarafından Türklere yapılan zulüm ve işkenceler karşısında “Kahrolsun” şeklinde bağırınca Rum ve Ermeniler’in saldırısına uğrar. Bir Türk subayı, saldıran grubun elinden Seyfi Bey’i zorla alır ve evine götürür. Seyfi Bey, baygındır; gözünü açtığında nerede ve kimin evinde olduğunu bilmez. Bulunduğu evde Bnb. Fikri, Bnb. Fikri’nin annesi ve kızı Feriha bulunur.

 

Seyfi Bey’in ağabeyi Sait Bey de subaydır ve Bnb. Fikri’nin arkadaşıdır. İstanbul’da bulunan Millî Mücadele taraftarları, fırsat buldukça Anadolu’ ya geçer. Bnb. Fikri de, bu faaliyetleri yürüten bir grubun elemanıdır.

 

Bnb. Fikri, evine getirdiği Seyfi Bey’in daha emin bir yere taşınmasını düşünür. Çünkü, Seyfi Bey, İtilaf Devletleri’nin askerleri tarafından aranmaktadır. Bu yüzden, Seyfi kadın kıyafetleri giyerek Bnb. Fikri’nin annesi ve kızı Feriha’ nın eşliğinde evden çıkar. Bnb. Fikri’nin İstinye’deki bir akrabasının yalısına gidilir. Orada Bnb. Fikri’nin yeğeni Leyla karşılar. Sonraki günlerde Bnb. Fikri de yalıya gelir. Beyazıt’taki dükkânı sattığını, evi de kiraya verdiğini söyler. Ayrıca, ertesi gün bir vapurla, Karadeniz yolu ile Anadolu’ya geçileceği haberini verir.

 

Bu yolculuğa Seyfi Bey’in ağabeyi Sait Bey de katılır. Yolculuk, tebdil-i kıyafet ve kimlik değişikliği ile yapılacaktır. Bnb. Fikri her türlü tedbiri alır. Vapurun adı “Karintina” dır. Bnb. Fikri, çarkçı muavini Nuri; Seyfi Bey’in ağabeyi Sait Bey, kamarot şefi Kâzım; Seyfi Bey de lostromo Kemal kimliklerine bürünür. Karadeniz yoluyla İnebolu’ya geçilir. Oradan da Kastamonu – Çankırı aracılığıyla Ankara’ya ve nihayet cepheye gidilecektir. İnebolu – Ankara yolunun bir diğer adı da “İstiklâl Yolu” dur.

 

Seyfi Bey ve Bnb. Fikri’nin ailesi Kastamonu’da kalır. Bnb. Fikri ve Sait Bey ise Ankara’ya gitmek üzere yola devam ederler. Seyfi Bey, Bnb. Fikri’nin ailesini (Feriha ve anneanne) doğup büyüdüğü köyüne götürür. Köyde, Seyfi Bey’in dayısı, amcası, teyzeleri onları bekler. Çünkü, Kastamonu’dan ayrılmadan birkaç gün önce Seyfi Bey, köyüne bir mektup göndermiş ve kendisini kurtaran insanlarla birlikte köye geleceğini bildirmiştir. Misafirler köyde çok iyi ağırlanır. Seyfi Bey, zaman zaman, köyden Kastamonu’ya gider ve döner. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin genelgesi doğrultusunda bir de görev alır. Bu görev; sivil halktan toplanacak olan erzak, çamaşır ve malzemeleri, dayısının başkanlığını yaptığı Askerlik Şubesi deposunda tanzim etmek ve bunları gerekli yerlere ulaştırmaktır.

 

Bu görev dolayısıyla Seyfi Bey, Feriha Hanım ve Seyfi Bey’in köydeki akraba kızı Seniha Hanım’dan oluşan heyet, yakındaki bir köye gider. Onları, vardıkları köyde Emin Efendi adında aydın, kültürlü bir köy kâtibi karşılar. Emin Efendi, ateşli bir Millî Mücadele taraftarıdır ve gelenlere her türlü kolaylığı gösterir. Gerekli malzemeler toplanır ve bir başka köye gitmek üzere heyet yola koyulur. Yolda Feriha, Seyfi Bey’e parçalanmış bir kâğıt uzatır. Bu kâğıtta Seniha’nın Seyfi Bey’e duyduğu sevgi anlatılmaktadır. Seyfi Bey, Seniha’nın kendisine duyduğu sevginin karşılığının bulunmadığını, Seniha’yı bir akraba kızı olarak sevdiğini, âşık olunması gereken kişinin kendisi olduğunu söyler.

 

Gittikleri yörük köyünde de oldukça yüklü erzak, malzeme ve çamaşır toplayan heyet, Muratlar köyüne dönerler. Dönüş yolunda kasabadan gelen postayla karşılaşırlar. Ankara’dan Bnb. Fikri ve Sait Bey’ den mektuplar gelir. Feriha, babasından gelen mektubu alır ve okur. Bnb. Fikri, mektubunda Ankara’yı anlatır. Ankara ortamının uygun olmadığını, Feriha ile annesinin bir müddet daha “Muratlar” köyünde kalmasının doğru olacağını ifade eder. İki gün sonra yazılmış, ama aynı gün gelen ikinci bir mektubunda ise Bnb. Fikri, ailesini Ankara’ya davet eder. Tabur komutanı olarak Ankara dışına çıkacağını, fakat eski zengin bir dostla karşılaştığını ve Ankara’ya geldiklerinde o dostuna misafiri olacaklarını, arzu ettiğinde Seyfi Bey’in de gelebileceğini bildirir.

 

Yolculuk için hazırlıklar başlar. Muratlar’dan Kastamonu’ya geçilir. Ankara’ya gidecek bir kafilede yaylı tutulur. İstiklâl Yolu’nun yolcularından Muazzez Hanım’la tanışılır. Yeni evli olan bu hanımın kocası Yüzbaşı’dır. Muazzez Hanım, ailesinin karşı gelmesine rağmen kocasını bulmak için zorlu yolculuğu göze almış ve İstanbul’dan çıkarak buralara kadar gelmiştir. Bütün emeli, Ankara’da kocasının izini bulabilmektir.

 

Kafile, Ilgaz dağlarını aşarak Ankara’ya gelir. Seyfi Bey, Bnb. Fikri’nin dostu olan tuhafiyeci Mustafa Efendi’nin dükkânına gider ve Mustafa Efendi’ ye Bnb. Fikri’nin ailesinin Ankara’ya geldiğini ve Taşhan’a yerleştiklerini bildirir. Mustafa Efendi ve Seyfi Bey, Taşhan’a giderler. Feriha, anneannesi ve Muazzez Hanım, oradan alınarak Mustafa Efendi’nin evine geçilir. Mustafa Efendi, çok eskiden Bnb. Fikri’nin yanında askerliğini yapmış, şimdilerde ise oldukça zengin, misafirperver bir insandır. O, bu insanları evinde misafir ederek Bnb. Fikri’ye olan manevî borcunu ödemek ister. Mustafa Efendi’nin kendisinden biraz daha yaşlı bir karısı vardır. Adı, Hacı Nine’dir.

 

Mustafa Efendi, Seyfi Bey’i yaşlı bir kaymakamla tanıştırır. Onun aracılığıyla Muazzez Hanım’ın kocası Yzb. Cevat’ın akıbeti araştırılır.

 

Seyfi Bey, Mustafa Efendi’ye fazla yük olmamak için izin ister ve Ankara’da bulunduğunu bildiği arkadaşı Necip Kâmil’i aramaya başlar. Necip Kâmil, Millet Meclisi’nde zabıt kâtibidir. Onun dayısı ise Müdafaa Vekaleti’nde “Miralay” rütbesinde görev yapar. Seyfi Bey, Necip Kâmil’i bulur ve onunla eski anılarını tazeler; sonra da ayrılıp Taşhan’a yerleşir. Taşhan Oteli’nde bir mebusla tanışır. Onun aracılığı ile Meclis’te zabıt kâtibi olarak görev almak ister.

 

Seyfi Bey, ertesi gün tuhafiyeci Mustafa Efendi’nin dükkânına gider. Burada, iki haber alır. Bunlardan biri, Bnb. Fikri’nin Ankara’da olduğu ve dükkâna geleceği; diğeri ise Muazzez Hanım’ın kocası Yzb. Cevat’ın Uşak savaşlarında şehit düştüğüdür. Bir müddet sonra Bnb. Fikri de dükkâna gelir. Özlem giderildikten sonra tekrar ayrılmak zorunda kalırlar.

 

Seyfi Bey, Meclis zabıt kâtibi olur. Bu vesile ile, Mustafa Kemal Paşa’yı da yakından görme fırsatını elde eder. Bir ara, Feriha’yı görmek amacıyla Mustafa Efendi’nin evine gider. Fakat Feriha, evdeki hanımlarla Kayaş’a piknik yapmaya gitmiştir. Bu ziyaretinde Muazzez Hanım’ın da İstanbul’a döndüğünü öğrenir.

 

Seyfi Bey, aynı gün Meclis’e geldiğinde yaşıtlarının askere alındığını duyar. Meclis’te çalışan üç arkadaşı ile asker sevkiyat şubesine gider ve askere yazılır. Artık, askerî talimgâhtadır. Bu talimgâhta eğitim yaptığı süre içinde zaman zaman Feriha’yı ve ailesini ziyaret eder. Eğitim süresi biter ve cepheye gider. Cephede, Bnb. Fikri ve İstiklâl Yolu’nda tanıdığı Dursun Onbaşı ile beraberdir. Bir gün, Dursun Onbaşı, Bnb. Fikri’nin kendisini çağırdığını söyler. Seyfi Bey, emri alır almaz Bnb. Fikri’nin çadırına gider. Bnb. Fikri, Seyfi Bey’e Türk ordusunun ertesi gece Büyük Taarruz’a başlayacağı bilgisini verir ve Seyfi Bey’den önemli bir ricada bulunur. Eğer, kabul ederse savaştan sonra kızı Feriha ile evlenmesini ister.

 

Seyfi Bey, üç arkadaşı (Hidayet, Kemal, Fikret) ile birlikte düşman saflarının arkasına geçer ve düşman telsiz istasyonunu imha eder. Bu görevde arkadaşlarından Hidayet ve Fikret, düşmanla çatışmada kaybolur.

 

Türk ordusu, Büyük Taarruz’a başlar. Yunan askerleri, beklemedikleri bu taarruz karşısında bozguna uğrar. Bu zorlu mücadelede Seyfi Bey, kolundan yaralanır. Doktorlar, onun revire gitmesini, bu şekilde savaşamayacağını söyler. O da cephe gerisindeki bir revire gider. Orada, hastabakıcılık yapan Feriha ile karşılaşır. Her iki genç de çok mutludur.


Türk ordusu İzmir’e girer. Bnb. Fikri, artık “Kaymakam” dır. Kaymakam Fikri, Seyfi Bey ve Feriha; İzmir’de bir aradadırlar. Milletin kurtuluş mutluluğunu, Seyfi Bey ile Feriha’nın evlilik mutlulukları daha güçlü perçinler.