Kapat

Sokollu Mehmed Paşa’nın Öldürülmesi

Kanuni, 1566’daki son seferinde vefat edince, Sokollu Mehmed Paşa padişahın ölümünü ustaca saklayarak olası bir krizi önlemiş, ayrıca askerin isyanını da izlediği başarılı politika ile bastırmıştı. II. Selim, aynı zamanda damadı olan Sokollu’yu veziriazamlıkta bıraktı. Sokollu ise padişahı devlet işlerinden uzak tuttu. Padişahın yakın adamlarını da merkezden uzaklaştırdı. II. Selim zaman zaman devlet işlerine müdahale etse de Sokollu faktörü yüzünden genelde av ve eğlence ile günlerini geçirdi. Bu da daha sonraları eleştiri konusu olacaktır.

III. Murad tahta ilk geçtiğinde yaşlı veziriazam Sokollu Mehmed Paşa’ya iltifat etmiş, hatta ilk görüşmelerinde veziriazamın elini öpmeye bile kalkmıştı. Ancak Sokollu’nun, III. Murad devrinde de makamını muhafaza etmesi, aleyhindeki faaliyetlerin artmasına sebep oldu. Muhaliflerinin padişaha yaptıkları telkinler sonucunda, Sokollu’nun eski otoritesi yavaş yavaş azalmaya başladı. III. Murad devrine kadar padişahlar nadiren yazılı emirler verirken, bu dönemde veziriazamın devredışı bırakılması için bu usul aşırı derecede yaygınlaştı. Veziriazamın yetkisinde olan tayinler ve diğer işler elinden alındı. Ayrıca adamlarının bir kısmı çeşitli yerlere sürüldü, bir kısmı da türlü bahanelerle öldürüldü.

Sokollu Mehmed Paşa’nın Öldürülmesi

Sokollu sıkıntılar içerisinde iken, bir gün konağındaki ikindi divanına gelen bir derviş, arzuhal verecekmiş gibi yapıp, koynundan bir hançer çıkararak veziriazamın kalbine sapladı. Ağır yaralanan yaşlı veziriazam, kısa bir süre sonra vefat etti.

Sokollu’yu öldüren kişi görünüşte tımarının azaltılmasından şikayetçi olan bir Boşak’tı. Ancak bazı araştırmacılara göre suikastta Hamzavîlerin parmağı vardı. Tarikatın şeyhi Hamza Bali suikasttan yıllar önce İstanbul’da idam edilmişti. Dervişin şeyhinin intikamını almak için Sokollu’yu öldürdüğü söylenir.

Sponsor Reklam