Kapat

Takiyüddin’in Rasathanesi Neden Yıkıldı?

16. yüzyılın en büyük astronomi alimlerinden Takiyüddin, 1570’te İstanbul’a gelmiş ve daha sonra Sultan II. Selim tarafından müneccimbaşılığa tayin edilmişti. Takiyüddin, Sultan III. Murad döneminde padişahla görüşmesinde takvim hazırlamakta Uluğ Bey Zici’nin yeterli olmadığını ve yeni bir zic hazırlamak için bir rasathaneye ihtiyaç olduğunu söyledi. Müneccimbaşılığın bu talebine olumlu cevap veren padişahın emriyle İstanbul’da ilk rasathane, yani gözlemevi 1577’de Tophane sırtlarında kuruldu.

Takiyüddin’in Rasathanesi Neden Yıkıldı?

Takiyüdin, Uluğ Bey Zici’nde düzeltmeler yaptıktan sonra güneş ve ay tutulmaları ile ilgili bazı gözlemler yaptı. 1578 Ramazan’ında İstanbul’da kuyruklu yıldızın geçişini gözlemledi. Takiyüddin, yeni geliştirdiği aletlerle önemli gözlemlerde bulundu. 16. yüzyılın astronomi alanındaki bir diğer önemli ismi Tycho Brahe ile karşılaştırıldığında Takiyüddin’in gözlemleri daha net ve dakikti. Takiyüddin, 15 kişilik ekibiyle takvimlerin hazırlanması, namaz vakitlerinin tespiti, güneş ve ay tutulmaları gibi konularda önemli çalışmalar yapmıştı.

Osmanlı yönetimi, rasathaneyi maddi ve manevi olarak destekliyordu. Ancak 1578’de İstanbul’da baş gösteren veba salgını her şeyi tersine çevirdi. Gözlem yapmanın uğursuzluğu ve felaketlerin kaynağı olduğu konuşulmaya başlandı. Bunun üzerine rasathane III. Murad’ın emriyle Ocak 1580’de Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa tarafından yıkıldı.